La Comissió Mitxa amb la Generalitat tanca nous acords en matèria de salut i habitatge

La darrera reunió de la Comissió Mixta Ajuntament de Barcelona - Generalitat de Catalunya per a la revisió i el desplegament de la Carta municipal ha arribat a diversos acords de col·laboració per a la construcció de 1.700 habitatges públics i 11 centres d’atenció primària a la ciutat. També s’ha arribat a pactes en matèria de transport públic, gestió del Port Olímpic i dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, entre altres temes.

20/10/2023 13:06 h

Ajuntament de Barcelona

Els principals acords que s’han adoptat són els següents:

Habitatge

S’acorda formalitzar un conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per a la promoció i la construcció d’un mínim de 1.700 habitatges de protecció oficial i allotjaments dotacionals de lloguer assequible. En una primera fase, el consistori posarà a disposició de l’Incasòl 11 parcel·les municipals i l’Institut promourà els habitatges, que hauran d’estar acabats en un termini màxim de 5 anys. També hi ha el compromís d’incorporar noves parcel·les en el termini de 2 anys.

Salut

Es prioritzaran les actuacions sobre diversos centres d’atenció primària i comunitària. En concret, s’acceleraran 11 equipaments en fase de preparació o execució:

 • CAP Besòs (ampliació en obres)
 • CAP La Pau (ampliació en obres)
 • Nou CAP El Raval Nord
 • Nou CAP El Fort Pienc
 • Nou CAP El Congrés i els Indians
 • Nou CAP El Parc i La Llacuna del Poblenou
 • Nou CAP La Sagrera
 • Nou CAP i CUAP La Clota – Horta
 • Nou CAP La Marina del Prat Vermell
 • Nou CAP La Barceloneta
 • Nou CAP El Gòtic

També s’acceleraran 5 equipaments més en fase d’estudi, dels quals encara cal determinar la ubicació o validar la viabilitat d’ampliació:

 • Sardenya
 • Nucli Antic
 • Casanovas
 • Les Roquetes (ampliació)
 • Drassanes (ampliació)

Transport públic

Compromís per a la instal·lació d’ascensors a les línies 1 i 5 del metro de la plaça de Sants.

Port Olímpic

S’incrementa a 50 anys la delegació de competències per a la gestió directa del Port Olímpic en favor de l’Ajuntament de Barcelona.

Consell Comarcal del Barcelonès

Acord per executar la sentència 2343/2022, de 16 de juny de 2022, sobre la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.

Altres temes

La Comissió Mixta ha tractat altres temes, com la col·laboració, en matèria de justícia, en el compliment de les mesures relatives als treballs i les prestacions en benefici de la comunitat, i la proposta de modificació de la Carta municipal, per actualitzar l’articulat relatiu a les formes de gestió dels serveis i les activitats municipals. Així mateix, s’ha donat compte de la situació dels consorcis regulats a la Carta municipal: d’Educació, d’Habitatge, Sanitari i de Serveis Socials.