La comunitat educativa aposta per la programació com a assignatura obligatòria

L’Observatori de l’educació computacional, un informe elaborat per l’Institut Telling amb Code.org i el suport de Barcelona Activa, destaca la importància de la formació en programació i el foment de les vocacions científiques i tecnològiques des de les escoles i instituts.

10/10/2023 14:32 h

Ajuntament de Barcelona

Les dades de l’Observatori de l’educació computacional, l’informe que ha de servir de marc d’acció per avançar en les competències STEAM a la ciutat, s’han extret de 1.600 enquestes, realitzades a la comunitat educativa: docents, alumnat i famílies. El 84% de les persones enquestades creuen que la programació informàtica hauria de ser una assignatura obligatòria i el 72% aposta per la incorporació de la programació als plans d’estudi en edats primerenques per promoure la igualtat d’oportunitats. A més, un 62% creu que el mercat laboral té problemes per trobar professionals amb formació específica en les disciplines tecnològiques.

L’informe també planteja la qüestió de la bretxa de gènere: el 65% de les persones joves participants en l’enquesta creuen que la programació és un àmbit més de nois que de noies.

Segons l’observatori, l’aprenentatge de la navegació i l’ús d’internet són un 5% més alts a Barcelona que a la resta d’Espanya, tot i que la presència de la programació als centres educatius és desigual, a causa de diversos factors, com la manca de recursos materials, l’escassetat de professorat especialitzat en la matèria o el tipus i la complexitat del centre educatiu.

L’informe l’han elaborat l’Institut Telling i Code.org, una organització educativa sense ànim de lucre que dona accés gratuït i obert a continguts formatius de programació per potenciar la formació de les competències STEAM en la infància. Té el suport de Barcelona Activa.

Etiquetes associades a la notícia