La contaminació es redueix considerablement durant el confinament

06/04/2020 10:11 h

Ada García Martínez

La ciutat de Barcelona, així com totes les poblacions del país, es troba en una situació excepcional degut a l’estat d’alarma impulsat pel govern per tal de resoldre l’emergència sanitària provocada pel Covid-19.

Després de tres setmanes de confinament obligatori, s’han començat a publicar els primers estudis sobre l’impacte d’aquesta mesura en la contaminació atmosfèrica i els resultats demostren clarament que la reducció del trànsit és la manera més efectiva de millorar la qualitat de l’aire.

Segons les dades que recull un estudi publicat per Ecologistes en Acció, la circulació s’ha reduït en un 77% a la ciutat comtal i això ha significat una caiguda dels nivells de NO2 del 40% durant la setmana del 16 al 22 de març respecte l’anterior. El percentatge augmenta fins al 55% si es compara amb la mateixa setmana de l’any 2019.

La Generalitat de Catalunya també ha aportat dades en aquest assumpte i afirma que des de que es va iniciar l’estat d’alarma els nivells de N02 s’han reduït més d’un 60% a Barcelona, i en alguna cabina de control atmosfèric s’ha arribat a recollir una disminució del 90% d’aquest contaminant respecte la mitjana del mes de març en els últims 5 anys.

El N02 és un contaminant que s’emet majoritàriament pel tub d’escapament dels automòbils, per això, els seus nivells es consideren un bon indicador per mesurar l’efecte de les restriccions en el trànsit. D’altra banda, el N02 és nociu per a la salut, concretament afecta el sistema respiratori i causa resistència a possibles infeccions. Els infants i les persones asmàtiques són els col·lectius més afectats per aquest contaminant. L’Agencia Europea del Medi Ambient (AEMA) va estimar que el N02 va causar 7.700 morts prematures durant el 2016 (últim any amb dades disponibles) a l’Estat Espanyol.

La millora de la qualitat de l’aire de les últimes setmanes no es pot interpretar únicament com una bona notícia degut a les circumstàncies en les que s’ha donat. Ens trobem enmig d’una crisi sanitària que està tenint greus conseqüències en la salut de moltes persones. Però aquesta situació sí que ha servit per deixar palès un fet: per respirar un aire net, lliure de contaminants, cal implementar mesures efectives que es tradueixin en una notable reducció de la circulació de vehicles.