La Guàrdia Urbana amplia els recursos en la lluita contra les violències masclistes

Fins al 30 de setembre de 2020, el cos de policia ha intervingut en més de 2.500 avisos per violència masclista. Per a una resposta millor, s’ha elaborat un nou pla integral per garantir més recursos i més preparació del cos per a la prevenció, detecció i atenció d’aquest tipus de violències. S’ampliaran les funcions de la policia de barri, es promourà la formació contínua del cos i es reforçarà la coordinació amb els serveis municipals d’atenció a les dones i amb els Mossos d’Esquadra.

22/12/2020 09:37 h

Ajuntament de Barcelona

En el Ple municipal del mes de desembre es presentarà una mesura de govern per incrementar els recursos i la preparació de la Guàrdia Urbana en la millora de la prevenció, la detecció i l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes, a partir de cinc eixos principals:

  1. Comissió permanent per a la gestió dels casos. Es va posar en marxa durant el primer estat d’alarma per la covid-19, i des del setembre s’ha iniciat una prova pilot al districte de Sant Martí, on la Guàrdia Urbana, els serveis socials, els serveis d’atenció a les dones i els Mossos d’Esquadra  analitzen i fan el seguiment conjuntament dels casos de violència masclista. L’objectiu d’aquesta prova pilot és elaborar una metodologia d’actuació estandaritzada per a tota la ciutat.
  2. Millora de la coordinació operativa. Es modificarà el procediment intern de les incidències en casos de violència masclista a la sala conjunta, es millorarà la coordinació amb els Mossos d’Esquadra en les actuacions preventives i en l’intercanvi d’informació, s’elaborarà un protocol d’actuació en casos de violència masclista al transport públic i s’incorporaran indicadors de detecció de tràfic d’éssers humans.
  3. Ampliació de les funcions de la policia de barri. Es definiran les funcions dels equips de la policia de barri en la prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes, es formaran els referents de cada unitat territorial sobre l’actuació policial en situacions de violència de gènere i s’oferiran sessions informatives conjuntes amb els serveis municipals d’atenció a les dones i els grups d’atenció a la víctima dels Mossos d’Esquadra.
  4.  Formació contínua. Es crea la figura d’un referent de formació en violències masclistes al cos de la Guàrdia Urbana per detectar i recollir les necessitats formatives del cos en aquesta matèria i s’impartiran sessions formatives sobre les intervencions i l’atenció a dones víctimes de violències sexuals i a víctimes de violència masclista.
  5.  Intervencions a l’espai públic. Conjuntament amb la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI s’elaborarà un procediment de coordinació dels punts liles i dels estands antimasclistes, s’establirà un dispositiu per a la prevenció de violències masclistes en festes majors i grans esdeveniments i es crearà un procediment per regular les intervencions que impliquin sancions administratives.

 

Etiquetes associades a la notícia