La història de la ciutat entre els murs del Mercat de Sant Antoni

El Mercat de Sant Antoni és un punt de confluència històrica a la ciutat. Des de l’època romana fins a l’actualitat, aquest espai ha tingut elements de gran rellevància, que ara es donen a conèixer amb la instal·lació de vuit mòduls interpretatius.

31/08/2018 17:07 h

Ajuntament de Barcelona

Els senyals explicaran no tan sols les diferents èpoques històriques que es conserven al mercat i el seu entorn, com ara el pas de la Via Augusta o el baluard de Sant Antoni, sinó que també s’endinsaran en la construcció de l’edifici del mercat original i la seva història.

De Roma a l’època moderna, una sortida natural

La localització en què ara es troba el mercat ha estat d’interès, al llarg de la història, per establir-hi vies de comunicació.

Durant l’època romana, la fundació de Bàrcino va coincidir amb la reestructuració de les vies de comunicació terrestres d’Hispània, i es va construir la bifurcació de la Via Augusta, de la qual el Mercat de Sant Antoni conserva un tram original.

Amb les excavacions del mercat, va aparèixer una part del traçat del camí del Llobregat, de finals del segle XIV, que sortia de la ciutat emmurallada a través del portal de Sant Antoni i recorria els camps en què començaven a aparèixer els primers hospitals i convents.

El 1854 la ciutat necessitava créixer i les muralles en restringien el desenvolupament. Va ser aleshores que es va iniciar l’esperat i reivindicat enderroc de la fortificació medieval, per construir-hi la carretera general de Madrid, activa fins a la construcció del Mercat de Sant Antoni.

L’arquitectura defensiva de l’època moderna

Entre els segles XVI i XVII, el desenvolupament de les armes de foc va comportar canvis en les construccions defensives d’època medieval, també a les viles emmurallades. En el cas de Barcelona, com en altres ciutats europees, es van començar a construir baluards en punts estratègics de les muralles, fortificacions que sobresortien del perímetre de la muralla, en forma triangular o pentagonal, dissenyats per allunyar les bateries d’artilleria i dificultar els setges i, al mateix temps, per exercir accions ofensives.

El baluard de Sant Antoni, que va ser bastit entre els anys 1644 i 1647, va quedar al descobert durant les obres de reforma del mercat, el 2013, en un perfecte estat de conservació.

Un edifici emblemàtic

Inaugurat l’any 1882, el de Sant Antoni va ser el primer mercat d’aliments cobert construït fora de les muralles de la ciutat, per la qual cosa va esdevenir un símbol de l’alliberament que va suposar l’enderroc dels murs; actualment també representa un símbol central de la vida i el comerç del barri.​ L’edifici del Mercat de Sant Antoni és un dels més emblemàtics de l’Eixample. La seva forma de creu grega reprodueix les alineacions d’un encreuament de carrers, i l’octògon central és un homenatge a la trama Cerdà.

La construcció del Mercat de Sant Antoni és un dels exponents de l’arquitectura de ferro a la ciutat, sorgida arran de la revolució industrial i que té en la torre Eiffel de París la seva icona més recognoscible.

La producció de les vuit vitrines i els elements d’interpretació, que s’hi instal·laran durant el mes de setembre, ha estat una feina conjunta entre la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni, el Servei d’Arqueologia i l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Amb aquesta iniciativa es destacarà la remodelació del mercat, que va obrir les portes al públic a finals del mes de maig.

Etiquetes associades a la notícia