La majoria, a favor del 30% d’habitatge assequible i de connectar el tramvia per la Diagonal

Els barcelonins i barcelonines avalen dues de les principals mesures impulsades pel Govern municipal durant aquest mandat. Més d’un 80% de les persones enquestades en la darrera onada del baròmetre semestral estan d’acord que s’obliguin les empreses immobiliàries a dedicar el 30% de les noves promocions a habitatge assequible. D’altra banda, més d’un 60% també es mostra favorable a connectar per la Diagonal les dues branques del tramvia. L’Ajuntament és, segons les persones enquestades, l’administració més ben valorada, per davant de la Generalitat i del Govern espanyol.

04/01/2019 10:34 h

Ajuntament de Barcelona

Resultats del baròmetre semestral de Barcelona

Bones perspectives de futur

L’Ajuntament és manté com l’administració més ben valorada i l’única, en comparació amb la Generalitat i el Govern espanyol, que aproven més de la meitat de les persones enquestades. El 57% aprova la gestió municipal, i un 42% la qualifica de bona o molt bona.

Alhora, un 63% de les persones enquestades són optimistes i creuen que Barcelona millorarà, una perspectiva positiva que es repeteix amb el futur de l’economia: més de la meitat, un 53%, preveu que la situació econòmica millori en el futur.

En aquest sentit, un 46% de les persones enquestades creuen que l’estat de l’economia a la ciutat és bo o molt bo. Les perspectives pel que fa a Barcelona són millors que les de Catalunya i les d’Espanya, tant en relació amb l’evolució de la ciutat com amb la situació econòmica.

Amb tot, el baròmetre recull una dinàmica negativa de la percepció de l’evolució de Barcelona, però sobretot de Catalunya i d’Espanya. El 66% i el 67% de les persones enquestades creuen que Catalunya i Espanya han empitjorat. Pel que fa a Barcelona, aquesta percepció és compartida per gairebé el 60%.

Aval a dues apostes municipals

S’ha preguntat sobre dues qüestions vinculades a polítiques municipals impulsades i defensades pel Govern municipal, que ha rebut l’aval del les persones enquestades.

El transport públic és un servei essencial a la ciutat que un 84% dels barcelonins i barcelonines fan servir habitualment. Pel que fa a la connexió del tramvia per la Diagonal, el 63% de les persones enquestades avalen la connexió del tramvia per la Diagonal i només un 20% hi està en contra.

L’altra mesura municipal proposada d’obligar que el 30% dels habitatges d’obra nova i grans rehabilitacions siguin protegits té encara més unanimitat i és avalada pel 85% de les persones enquestades.

La inseguretat i l’accés a l’habitatge, principals problemes

El darrer baròmetre semestral, fotografia de l’estat de l’opinió pública municipal, previ a la celebració de les eleccions municipals situa la inseguretat, l’accés a l’habitatge i l’encaix de Catalunya a Espanya com els principals problemes de la ciutat.

El percentatge de persones que consideren que la inseguretat és el principal problema de la ciutat (21%) baixa a la meitat quan es pregunta per la situació personal.

Pel que fa a l’accés a l’habitatge, es manté per segona onada consecutiva com un dels principals problemes de la ciutat (12%), cosa que explicaria l’ampli suport a la mesura del 30% d’habitatge assequible.

Les relacions entre Catalunya i Espanya baixen com a problema percebut (7,3%), després d’assolir màxims en les dues anteriors onades del baròmetre. El juliol del 2018 l’encaix a l’Estat era percebut com el principal problema de la ciutat.

Fitxa tècnica

El baròmetre municipal s’ha elaborat a partir de 800 entrevistes telefòniques realitzades entre el 27 de novembre i el 5 de desembre. L’error és de ±3,5%.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades