La nova convocatòria de Bombers fomenta la incorporació de més dones al cos

Abans que s’acabi l’any es convocaran vuitanta places noves per al cos de Bombers de Barcelona. Aquesta convocatòria incorpora per primer cop la perspectiva de gènere i elimina requisits d’accés que discriminaven les dones. Entre les novetats principals destaca la modificació dels barems de qualificació de les proves físiques i el fet que l’alçada ja no serà un factor eliminatori.

11/07/2019 15:20 h

Ajuntament de Barcelona

Les vuitanta places noves per accedir al cos de Bombers de Barcelona es convocaran en els pròxims sis mesos. Per primera vegada, es modifiquen amb perspectiva de gènere els requisits d’accés per fomentar la incorporació de les dones al cos. A més, les titulacions i especialitzacions de l’àmbit sanitari es tindran en compte com a mèrits avaluables.

La fase d’oposició consta de nou proves: un test de coneixement general, un test de coneixement específic, una prova de català, una prova de castellà, una prova d’aptitud física, una prova pràctica, una prova de conducció i proves de personalitat.

En la fase de concurs, com en tots els processos selectius municipals, en cas d’empat de puntuació entre aspirants en la darrera posició, es resoldrà a favor de l’aspirant del gènere menys representat al cos, en aquest cas, el femení.

Novetats del procés de selecció

Les novetats principals de la convocatòria són:

  • S’elimina l’alçada mínima i màxima dels requisits d’accés.
  • Es modifiquen els barems de qualificació de proves físiques com la cursa de llançadora, el circuit d’agilitat i el de natació.
  • Es suprimeixen les proves de força de pressió sobre banc i de salt horitzontal.
  • A la prova d’oficis s’incorpora una prova de l’àmbit sanitari.
  • La prova mèdica avaluarà tant les condicions físiques com les psicològiques.
  • Les titulacions i especialitzacions de l’àmbit sanitari comptaran com a mèrits avaluables.
  • En la fase de formació, s’amplia el temari de l’àmbit sanitari amb qüestions d’atenció a víctimes múltiples o de desfibril·lació externa automatitzada.

Publicació de la convocatòria 

Consulta les bases de la convocatòria a: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&07/022019012482.pdf&1

Inscripció en el procés de selecció

Els tràmits d’inscripció es podran fer telemàticament al web de l’Ajuntament de Barcelona, a l’apartat d’oferta pública i al portal de tràmits.

Etiquetes associades a la notícia