La Policia de Barri arriba a Sants-Montjuïc

Els Equips de Policia de Barri de Ciutat Vella i Sants Montjuïc es sumen als de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Amb aquest desplegament, la Policia de Barri ja està present en la meitat del territori de la ciutat.

03/05/2018 21:09 h

Districte Sants-Montjuïc

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar ahir els Equips de Policia de Barri de Ciutat Vella i Sants Montjuïc en un acte on també van assistir la regidora del Districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, i el Cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez.

Aquest mes es desplegaran aquests equips pels barris de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. En total, 22 agents (11 per districte) passaran a convertir-se en el referent dels barris d’aquests territoris després d’haver rebut formació especialitzada de la mà d’un equip de formació multidisciplinari.

L’alcaldessa va recordar a l’acte que la Policia de Barri és una de les demandes més nombroses del teixit veïnal i associatiu de la ciutat, i que amb la incorporació de Ciutat Vella i Sants-Montuïc, els Equips de Policia de Barri ja estan desplegats a la meitat de districtes de la ciutat, sumant-se a Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, que es van posar marxa al llarg del l’any 2017 i principis d’aquest any. Actualment ja formen part d’aquests equips 74 membres de la Guàrdia Urbana.

Colau va destacar que a través d’aquest projecte es vol posar “la persona en el centre de les polítiques” tot aprofundint en la proximitat de la Guàrdia Urbana cap els els veïns i veïnes.

Es preveu que a principis del 2019 finalitzi el desplegament a la resta de la ciutat amb els 73 agents referents de Barri. Es preveu que a finals d’any s’incorporin els equips de Gracia, Horta-Guinardó i Les Corts, i a principis de l’any vinent els de Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample.

L’Equip de Policia de Barri té com a objectiu principal treballar sobre els problemes de convivència i seguretat amb les funcions següents:

– Tenir un coneixement precís del barri, la seva diversitat, equipaments, entitats i problemàtiques per tenir un diagnòstic continuat d’aquest territori.
– Detectar problemes i dissenyar intervencions orientades a la seva resolució amb una perspectiva transversal i comptant amb altres serveis i amb la ciutadania. Segons el cas, cogestionar o derivar-los a altres serveis i/o administracions.
– Mantenir relacions de proximitat a través del contacte permanent, en especial, amb la ciutadania organitzada en entitats i associacions de veïns i comerciants.
– Donar resposta directa a la ciutadania de les demandes efectuades a GUB en el seu àmbit de competència.
– Assistir als espais formals de participació del districte i el barri (consell de prevenció i de barri) i als informals que poden servir per enfortir les relacions i obtenir informació sobre les dinàmiques del barri.
– Compartir el diagnòstic sobre seguretat i convivència amb el districte i la informació del territori, segons els nivells i espais establerts.

En definitiva, són una figura que tenen el paper d’interlocutor del cos de policia barceloní dins del teixit associatiu i veïnal en matèria de prevenció, seguretat i convivència, amb un caràcter anticipatiu, de coordinació i de contenció i recuperació social dels conflictes, tal i com contempla el Pla Director de la Guàrdia Urbana. El Policia de Barri aporta el coneixement de les casuístiques del territori i el microterritori, proposa solucions, fa partícip i implica a la ciutadania i fa seguiment de les problemàtiques. La forma de treball d’aquests equips és transversal amb la resta de serveis públics amb l’objectiu de donar la millor resposta a les demandes dels veïns, veïnes i del teixit associatiu i comercial, garantir els drets de les persones i la convivència ciutadana.

Per tal de dotar de tots els recursos i coneixements organitzatius, els Equips de Policia de Barri han rebut informació especialitzada. Aquesta formació s’inclou en el Pla de Formació i desenvolupament professional que contribueix a la modernització de la Guàrdia Urbana com a cos de referència en seguretat i convivència.

Els quatre àmbits d’actuació del Pla Director (proximitat, territori, organització i transparència) estan presents en els programes transversals de formació que aborden aspectes de drets humans, gènere, igualtat, metodologia, innovació i comunicació.

L’objectiu general de la formació és dotar-los dels coneixements, eines i habilitats necessàries que potenciïn i ampliïn la seva expertesa tant en el context relacional com en l’operatiu i funcional.

Per aquest motiu es posa l’accent en diferents elements com són la detecció i intervenció en conflictes de convivència; l’anticipació al conflicte; l’assertivitat en situacions hostils; coneixement transversal; la garantia i preservació de la convivència i la seguretat; recerca de les eines i recursos personals i professionals.

El primer Equip de la Policia de Barri es va posar en marxa el mes de maig de l’any passat a Nou Barris, seguit dels de Sant Martí i Sant Andreu, que ho van fer el mes de gener d’aquest any.

Si bé és cert que cada Equip adapta la seva metodologia de treball a la casuística del seu territori, amb la seva posada en marxa es van crear nous sistemes de treball.

En aquest sentit es va crear el Quadre de Comandament de Barri, que recull tota la demanda i els incidents registrats en el barri, de forma que permeti identificar canvis significatius en la dinàmica de demanda o d’incidents. També es va crear un protocol de gestió de casos per intervenir en els diferents incidents o problemes de convivència que poden ser puntuals o que requereixin una actuació més prolongada en el temps per ser una situació complexa i que, en general, necessitin de la implicació amb altres serveis.

En el cas de l’ Equip de Policia de Nou Barris, en un any de funcionament, han treballat 134 casos i més de 500 incidents de convivència o seguretat.

Durant aquests mesos també s’han realitzat formacions en gestió de conflictes i resolució de problemes en comunitats de veïns, segons sempre de les necessitats de cada barri. També es va realitzar una trobada amb la participació de les policies Metropolitana de Londres i Amsterdam per debatre sobre el model de policia de barri.

Els districtes coincideixen en l’augment de la capacitat de gestió de conflictes, de resultats i de contactes gràcies a aquest nou projecte i s’ha millorat la transversalitat i la coordinació amb la resta de serveis municipals

Pel que fa a les relacions amb la comunitat, s’han incrementat notablement la quantitat de contactes amb entitats i col·lectius dels barris. A Nou Barris s’han realitzat 957 contactes/reunions, duplicant els del període anterior.

No només s’ha produït un augment en la quantitat de contactes sinó en la qualitat dels mateixos, donant resultats molts positius que han permès intervenir en situacions de delictes contra la salut pública o de diferents problemàtiques associades a l’àmbit escolar.

Pla Director de la Guàrdia Urbana

El Pla Director de la Guàrdia Urbana respon a la voluntat del Govern d’adaptar el cos de policia barceloní a les noves necessitats de la ciutat, i fer un model de Guàrdia Urbana centrat en la proximitat, la transparència i el territori, eixos principals extrets del Pla Local de Prevenció i Seguretat 2016-2019.

El Govern va decidir endegar aquest procés metodològic i rigorós amb la participació activa del membres del cos de la Guàrdia Urbana per fer-los partícips del canvi organitzatiu i funcional per tal d’adequar el cos de policia barceloní als principis proximitat, territori i transparència que marcaran les polítiques públiques de seguretat d’aquest govern. A més, per primera vegada, l’Ajuntament ha elaborat un procés de revisió orgànica i funcional del conjunt del cos de la Guàrdia Urbana de manera sistemàtica i participativa, comptant amb l’experiència dels seus membres, amb la dels responsables de l’Àrea de Seguretat i d’altres col·laboradors externs (Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mossos d’Esquadra, entre d’altres).

El model de Guàrdia Urbana plantejat en aquest Pla està centrat en la proximitat i en el ciutadà, al qual es vol fer partícip del desenvolupament de les polítiques púbiques de seguretat. En aquest model, les Unitats Territorials són l’eix de resposta a la demanda i de desenvolupament dels serveis. Aquestes rebran el suport de les diferents unitats centralitzades en aquelles problemàtiques en què es faci necessari un coneixement o especialització més acurat.

El Pla Director té vocació permanent, revisable i adaptable per poder respondre a les necessitats de la ciutadania i adaptar el cos de policia barceloní a la realitat dinàmica de la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia