La ronda de la Universitat es transforma amb més espai per a les persones

Una via amb menys trànsit i més espai per a l’estada i el passeig; així serà la ronda de la Universitat, una reclamació històrica del veïnat. La intervenció n’ampliarà les voreres per corregir la desproporció actual entre l’espai destinat als vehicles de motor, dos terços de la via, i el destinat als vianants, només un terç.

19/11/2020 13:12 h

Ajuntament de Barcelona

Diumenge, 22 de novembre, comença la reconfiguració de la ronda de la Universitat per guanyar-hi 1.730 m2 per als desplaçaments a peu i fomentar-hi el teixit comercial. Les actuacions que s’hi faran són:

  • Ampliació de les voreres. La banda de muntanya passarà de 5 a 8 metres, i la banda de mar, de 5 a 7,9 metres, en el tram comprès entre la rambla de Catalunya i el carrer de Balmes, i de 5 a 7,6 metres en el tram comprès entre el carrer de Balmes i la plaça de la Universitat.
  • Reducció dels carrils de circulació. S’hi mantenen els dos carrils bus i s’hi redueixen de 4 a 2 els carrils per al trànsit.
  • Col·locació de 66 testos amb arbres, fins ara inexistents a tota la ronda.

Les obres s’acabaran el març del 2021 i costaran 350.000 euros.

Etiquetes associades a la notícia