La salut mental a Barcelona, més enllà del diagnòstic

Els problemes de salut mental sorgeixen d'acord amb factors com el gènere i la classe social. Les dones grans i les persones de nivell socioeconòmic baix presenten més casos, cosa que obliga a un abordatge integral de la detecció i el tractament.

02/11/2017 08:15 h

Ajuntament de Barcelona

Quan parlem de salut no té a veure només amb un diagnòstic, sinó que té a veure amb tots els condicionants de vida, socials i emocionals“, ha afirmat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, que també ha posat èmfasi en el fet que “no hi pot haver un pla de salut mental que no incorpori amb molta força la lluita contra l’estigma”.

Els col·lectius amb més problemes de salut mental són els formats per les dones d’edat avançada i les classes socials més desfavorides, segons diversos estudis que l’Ajuntament ha recollit en l’informe La salut mental a Barcelona. Aquest document veu la llum després del primer any de funcionament del Pla de salut mental 2016-2022, del qual ja s’han posat en pràctica el 82% de les 111 mesures previstes, com la inclusió de la salut mental en l’abordatge del sensellarisme, el reforç dels programes “Barcelona: salut als barris”, o bé la creació d’un projecte específic de Barcelona Activa per promoure la inserció laboral de joves amb problemes de salut mental.

Millora dels equipaments sanitaris

S’incrementaran i adequaran els serveis de salut mental, es reforçarà el Pla de serveis individualitzats (PSI) als barris  per gestionar els casos de trastorns mentals severs a la comunitat. Tambés’s’incrementarà la intensitat de la teràpia psicològica i ampliarà el nombre de professionals als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i als centres de salut mental per a adults (CSMA).

Espais de consulta jove

Durant les properes setmanes s’obriran fins a quatre espais de consulta jove als districtes amb pitjors indicadors socials i de salut. Es tractarà d’espais comunitaris per a adolescents i joves, que atendran consultes sense necessitat de demanar cita prèvia amb l’objectiu de millorar la detecció de problemes de salut mental entre el jovent.

Formació en salut mental

Al gener del 2018 s’iniciarà un programa específic adreçat a les deu oficines d’habitatge de la ciutat amb la intenció de donar una atenció al més adequada i adaptada possible a les necessitats de suport del malestar emocional, a fi que s’ofereixi una primera orientació i que es detectin els casos més greus mitjançant la necessària orientació amb la xarxa de salut i social.

Més informació