L'acollida temporal d'infants necessita voluntaris

El servei de famílies col·laboradores engega un procés de captació de voluntaris per ajudar les persones que es troben amb dificultats per atendre els seus infants. L'acolliment és actualment inferior a la demanda d'acollida.

17/08/2017 14:53 h

Redacció

Aquest servei posa en contacte famílies que temporalment veuen limitada la seva capacitat per atendre els seus infants amb altres persones disposades a fer-se’n càrrec durant el temps que ho requereixin. Els motius per sol·licitar el servei són diversos, com ara la dificultat per conciliar la vida familiar i laboral, problemes de salut o, amb menys freqüència, legals. La temporalitat de les acollides és variable en funció de cada cas, des d’unes hores al dia o els caps de setmana, fins a un màxim de sis mesos.

Un equip de tècniques municipals, format per una treballadora social i una psicòloga, s’encarreguen de validar els perfils de les noves famílies col·laboradores, i els ofereix orientació, seguiment i suport durant el temps que tenen un infant a càrrec.

El servei es basa en una sèrie d’eixos fonamentals per garantir-ne la fiabilitat. Sobretot, sempre que la situació ho permeti, s’intenta mantenir l’infant acollit a prop del seu entorn habitual, el període d’acollida ha de ser mínim i totes les parts implicades han d’acceptar-la.

Un projecte amb història

El Servei de Famílies Col·laboradores, amb 34 anys d’història i pioner a Barcelona, va aparèixer fins i tot abans que l’acolliment estigués regulat en la Llei de protecció de la infància. Actualment compta amb 75 famílies, 22 de les quals es van inscriure l’any 2016. El balanç realitzat sobre el servei determina que gairebé un 43% de les col·laboracions es donen durant el cap de setmana, el 28% durant les vacances, el 23% entre setmana i tan sols un 6% corresponen a un període de convivència, en què el menor conviu amb la família col·laboradora perquè la biològica no hi pot ser present.

Les persones que vulguin oferir-se com a voluntaris del projecte poden trucar al 932 193 467 o enviar un correu electrònic a sfc@bcn.cat.