L'Ajuntament comparteix les noves guies de contractació pública amb el sector sanitari

28/11/2016 16:26 h

barcelona.cat

Es constitueix un grup de treball, per valorar i posar en pràctica aspectes de les guies als contractes del sector, amb un volum total similar al conjunt de contractes de l’Ajuntament.

Avui 28 de novembre de 2016, l’Ajuntament de Barcelona en una reunió a la Sala del Consolat de Mar, ha posat en comú els principals elements recollits per les noves guies de contractació pública social i ambiental amb representants d’entitats públiques proveïdores de serveis de salut, la majoria d’elles amb presència municipal en els òrgans de govern.

La guia de contractació pública social, pionera a l’Estat, concreta mesures socials, d’inclusió social i d’igualtat de gènere, de justícia social per incentivar la contractació de les obres, els subministraments i els serveis amb empreses i professionals que executin els contractes públics amb un model de negoci basat en salaris dignes, contractació laboral estable amb protecció de la salut laboral, sostenibilitat ambiental i comportament ètic, a fi de promoure la participació democràtica dels agents productius i impulsar la innovació social. L’elaboració aquests nous criteris d’adjudicació és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes. Al mateix temps, s’està acabant d’elaborar una guia de contractació pública ambiental que recollirà específicament tots els aspectes de sostenibilitat ambiental, molts dels quals ja són vigents a partir del Decret d’Alcaldia de contractació responsable del 2013 i instruccions tècniques posteriors.

L’acte, al que han assistit representants de vuit diferents consorcis de provisió pública de serveis sanitaris i de salut pública i que ha presidit la Comissionada de Salut Gemma Tarafa, donarà el tret de sortida a un grup de treball per traslladar els principis d’aquestes guies a la pràctica de les unitats de contractació de les diferents entitats assistents. Tal com s’ha destacat al llarg de la reunió, aquest treball permetrà avançar-se a la pròxima aprovació de legislacions autonòmiques i estatals en aquests àmbits i establir referents que podran ser extensibles a altres entitats que presten serveis sanitaris públics a la ciutat.