L'Ajuntament de Barcelona cedeix catorze habitatges a entitats d’inclusió social

En concret, onze entitats d’inclusió social gestionaran aquests habitatges situats en un edifici del carrer de l’Encuny, al barri de la Marina del Prat Vermell, que l’Ajuntament va adquirir per incorporar-los al parc d'habitatge públic i destinar-los a persones en situació d’exclusió social i residencial.

15/10/2019 12:44 h

barcelona.cat

La cessió d’aquests habitatges es fa prorrogable per tres anys més, i les entitats els gestionaran. Tots els habitatges estaran destinats a programes d’inclusió social amb persones que es troben en situació d’exclusió, amb les quals les entitats fan treballs de reinserció.

Les entitats amb les quals s’ha firmat el conveni són l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), l’Associació Prohabitatge, Atra Associació, la Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts, la Fundació Esclat Marina, la Fundació Institut per la Promoció Social i la Salut (IPSS), la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental les Corts, la Fundació Privada Els Tres Turons, la Fundació Privada Ficat, la Fundació Sant Pere Claver i Som – Fundació Privada Catalana Tutelar.

L’edifici del carrer de l’Encuny

L’Ajuntament de Barcelona va adquirir l’edifici de 114 pisos protegits situat al carrer de l’Encuny, 7, al barri de la Marina del Prat Vermell, a l’entitat Proviure CZF Parc d’Habitatges, una societat formada pel BBVA (50%) i el Consorci de la Zona Franca (CZF) (50%), a finals del 2018. En aquell moment l’edifici tenia 56 habitatges amb contractes de lloguer vigents i 58 habitatges buits. A més, a l’edifici hi ha un local comercial i 76 places d’aparcament.

Des de l’adquisició, l’Ajuntament ha subrogat els 56 contractes de lloguer ja existents (tot i que posteriorment un d’aquests pisos es va recuperar) i ha subscrit 34 contractes de lloguer nous, 27 dels quals corresponen a la Mesa d’Emergència, 6 a contingents especials i un té llogater per canvi. La resta dels habitatges vacants (11 en total) estan en procés d’adjudicació a la Mesa d’Emergència, a contingents especials, a contingents generals, a la Taula d’Inclusió i a afectats urbanístics.

Etiquetes associades a la notícia