L’empadronament actiu de la ciutat, una garantia de drets

Des de l’any 2016 Barcelona reforça els circuits d’empadronament per tal de protegir les persones en situació de vulnerabilitat i garantir així el dret d’accés als serveis bàsics. Hem explicat el model d’empadronament actiu en una jornada amb una vintena de municipis del Baix Llobregat.

26/02/2020 19:18 h

Ajuntament de Barcelona

A Barcelona, la política d’empadronament actiu garanteix que totes les persones rebin la informació necessària, coneguin el tràmit i s’empadronin a la ciutat d’acord amb el marc normatiu actual. Durant el procés s’acompanya les persones que es troben en situació de vulnerabilitat perquè no tenen un domicili fix o bé perquè no poden acreditar la titularitat d’un domicili.

El padró és un tràmit molt important per garantir els drets bàsics de la ciutadania, com l’accés al sistema de salut públic o bé l’escolarització bàsica dels infants. A més, permet justificar la residència habitual en un municipi determinat i és un dels requisits essencials per a la majoria dels tràmits relacionats amb la Llei d’estrangeria, com l’arrelament social o el reagrupament familiar.

El regidor de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global, Marc Serra, ha explicat el model de la ciutat en una jornada sobre garanties i dificultats en el tràmit d’empadronament amb divuit municipis que formen part del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

L’empadronament actiu, una prioritat

La política d’empadronament actiu a Barcelona també ha reforçat els circuits perquè les persones que viuen en un domicili però no disposen de la documentació necessària per fer el tràmit també puguin empadronar-se a la ciutat, ja que es considera que és un dret de les persones residents. En aquests casos, es fan les comprovacions necessàries per garantir el padró de la persona sol·licitant.

Actualment totes les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC) disposen de tríptics informatius en diversos idiomes i, a més, s’ha fet una formació als treballadors i treballadores dels diferents serveis d’informació i atenció ciutadana de l’Ajuntament. D’aquesta manera, l’acompanyament en el procés d’empadronament és més clar i efectiu.

Etiquetes associades a la notícia