Les obres de la Sagrada Família es regularitzaran després de 130 anys

El Plenari municipal ha aprovat els plans urbanístics que recullen les especificitats i els usos de la Sagrada Família per poder formalitzar les obres després de 130 anys sense llicència. Aquestes mesures formen part de l’acord amb el temple perquè es corresponsabilitzi de la gestió de l’entorn amb una aportació de 36 milions d’euros en deu anys.

22/02/2019 15:27 h

Ajuntament de Barcelona

Les condicions i els usos de la Sagrada Família s’estableixen en la modificació del pla urbanístic de l’àmbit del temple, que podrà tenir una superfície total de 14.526 metres quadrats.

A més, la activitat del temple s’haurà de centrar en l’àmbit cultural i religiós, i de manera complementària al comercial, amb una botiga a l’interior del recinte d’un màxim de 750 metres quadrats que només podrà vendre productes relacionats amb el temple.

També es mantindrà el límit d’aforament actual fins a la fi de les obres, prevista per al 2026, en què es revalorarà.

A més, la proposta per adaptar el tram del carrer de Provença de l’illa del temple per encabir-hi la capella de l’Assumpta i ampliar l’espai per a vianants als xamfrans es recull al pla especial urbanístic aprovat també al Plenari, i que queda pendent del tràmit a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona.

Un cop s’acabi aquest darrer tràmit es podran regularitzar les obres del temple després de 130 anys sense llicència.

Un acord per protegir la vida del veïnat

Les modificacions normatives formen part de l’acord històric signat el 18 d’octubre amb la Junta Constructora de la Sagrada Família, que inclou també corresponsabilitzar el temple de la gestió de l’entorn.

En concret, la Sagrada Família contribuirà en les despeses que genera la seva activitat amb 36 milions d’euros en deu anys per protegir la vida veïnal, atenuar l’ús intensiu de l’espai públic i la mobilitat, i millorar la gestió de la massificació turística de l’edifici més visitat de la ciutat, amb vint milions de visitants cada any.

D’aquesta inversió, 22 milions d’euros es destinaran a finançar la xarxa de transport públic, 7 milions a millorar l’accessibilitat del metro, 4 milions a reurbanitzar els carrers de Sardenya, Provença, la Marina i Mallorca, i 3 milions d’euros al manteniment i la neteja dels carrers, a seguretat i agents cívics.

Etiquetes associades a la notícia