Les obres de rehabilitació a 40 finques d’alta complexitat estan a punt de començar

23/05/2019 11:19 h

Ajuntament de Barcelona

El Barcelona Building Construmat, que se celebra a Fira Barcelona, ha acollit una presentació sobre el Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat destinat a les finques ubicades en zones vulnerables que, per la seva realitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries d’ajuts ordinàries.  Actualment, hi ha 40 finques d’alta complexitat que estan a punt de començar les obres de rehabilitació gràcies a aquest programa.

Oriol Gil, coordinador del programa a través de Foment de Ciutat, ha estat l’encarregat d’explicar el Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat a Construmat. Es tracta d’un programa pilot impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que s’emmarca en el Pla de Barris, i compta amb el suport del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació(IMHAB). Aquest Pla contempla diferents accions i projectes en els 16 barris en els quals hi ha més desigualtat social a la ciutat de Barcelona.

 

 Plànol de vulnerabilitat residencial

Per tal de determinar quines són les finques amb més necessitats de rehabilitació es va encarregar un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest treball s’ha plasmat en un plànol de vulnerabilitat residencial que indica les zones a les quals convé actuar. S’han realitzat diversos estudis jurídics, tècnics, econòmics i sociourbanístics a les diferents comunitats i, amb aquesta informació, l’Ajuntament ha dissenyat un pla de rehabilitació per a finques d’alta complexitat.

Els tècnics del consistori visiten aquests edificis i es posen en contacte amb el veïnat per explicar-los el funcionament de la iniciativa i estudiar l’estat de l’immoble i les necessitats dels habitants. “S’intenta donar resposta a les causes estructurals que incideixen en la no rehabilitació i oferir el manteniment adequat”, ha apuntat Gil.

 

Acompanyament als usuaris

A les comunitats hi ha un equip de treballadors socials, arquitectes i suport jurídic que acompanyen els usuaris de les finques en el procés.  En un inici, a partir d’una proposta de priorització, els equips van a diverses finques que poden ser candidates a rehabilitació, i expliquen el programa i els avantatges. Es realitza un conveni d’avaluació i assessorament i posteriorment es signa el conveni d’execució d’obres. En el primer conveni es realitza un estudi socio-jurídic, tècnic i econòmic de les comunitats, en el qual es determinen les accions que s’han de dur a terme.

A partir de l’estudi de la UPC es fa una priorització per decidir quines finques necessiten intervenció. “L’estudi de vulnerabilitat és un punt clau. Les finques han de tenir una puntuació de 50 punts sobre 100. Es mira si en els darrers anys hi ha hagut multes, persones en situació de pobresa, si hi ha pisos buits…”, ha explicat Gil.

En el segon conveni, s’ofereix suport a les comunitats per mediar amb els industrials o amb els arquitectes, perquè puguin fer projectes d’obra i ITE. Quan una comunitat ha fet el projecte d’obra i l’ha adequat a les necessitats de l’ITE, pot anar a buscar una empresa per tal que faci un pressupost. Les comunitats també reben un suport perquè puguin tramitar les llicències.

Quan l’Ajuntament i el veïnat arriben a un acord sobre les obres que cal fer, es tramiten els ajuts i s’executa la rehabilitació. El Consistori vol assegurar-se que els ajuts a la rehabilitació arriben a les persones que més ho necessiten i contribueixen a millorar la seva qualitat de vida.

 

Estat del programa

El programa es va iniciar a octubre del 2017. S’ha realitzat un estudi preliminar de 293 finques. Es va aconseguir signar acords entre el Consorci de l’habitatge i la comunitat de veïns a 138 finques. Després de fer un estudi de vulnerabilitat residencial, 122 eren vulnerables globalment. S’han signat 96 convenis d’obra i s’han presentat unes 61 ITE(Inspecció Tècnica dels Edificis). Hi ha unes 40 finques a punt de començar les obres.

  

Mesures econòmiques

Aquest programa té una convocatòria de subvencions que ajuda a tirar endavant els projectes. Poden beneficiar-se d’aquest programa les finques identificades com a vulnerables.  Han de ser finques construïdes abans de 1993 i que no s’hi hagin fet obres de rehabilitació en els elements comuns en els darrers 15 anys, entre d’altres requisits.

“Les comunitats potser no tenen un pla de derrames, no tenen un finançament, no tenen la capacitat d’anar a un banc… En aquesta convocatòria ja s’introdueix un sistema de pagament en el qual, via bestretes i via endossaments, es pot fer un avançament”, ha exposat Gil.

Els programes i ajuts estan destinats a diferents aspectes de la rehabilitació, des de patologies estructurals, a la intervenció en obres en façanes, patis, celoberts, mitgeres i escales. A més, també hi ha ajuts destinats a millorar l’accessibilitat, com a través de la instal·lació d’ascensors.

Una altra línia d’ajuts es destina a la millora d’instal·lacions, com la retirada d’elements obsolets de fibrociment. Finalment, també hi ha ajudes destinades a l’estalvi energètic i la sostenibilitat.