Les platges necessiten mesures per evitar la pèrdua de sorra

08/04/2016 14:03 h

Míriam Pina García

Dos temporals, un l’any 2008 i l’altre l’any 2010, van provocar danys a les platges de Barcelona. Arran d’això, l’Estat hi va aportar sorra, però des d’aleshores el volum d’aquesta sorra s’ha reduït en un 50%. Ho diu un estudi que ha presentat l’Ajuntament de Barcelona, elaborat per Barcelona Regional.

Aquesta reducció de sorra ha provocat que la superfície seca, la part de la platja que fan servir els usuaris, s’hagi reduït un 17%, l’equivalent a cinc camps de futbol. Per això, des del consistori es demana al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que es reprenguin les aportacions regulars de sorra per recuperar la que es perd a causa dels temporals, però també es demanen intervencions que evitin, a llarg termini, aquesta disminució de la superfície. Les platges més afectades són la Barceloneta, la Nova Mar Bella i Llevant. La primera, la Barceloneta, ha perdut 15 metres d’amplada mitjana.

La comissionada d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona, Eva Herrero, ha demanat al Ministeri que faci un seguiment continuat de l’estat de les platges, “ja que és l’òrgan que té la potestat de posar-hi solució“.

Evolució de les platges durant el període 2010-2015

Entre els anys 2006 i 2012 el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va executar obres d’estabilització de les platjes de Barcelona. El motiu va ser, precisament, l’escassetat de sorra que hi havia a causa de diversos temporals. Per evitar aquestes conseqüències, les obres també preveien ampliar l’espigó de Sant Sebastià, unir el dic amb la platja i fer créixer un braç de l’espigó de Ginebra. D’aquestes actuacions només s’ha executat la segona.