Les sancions de la zona de baixes emissions s’aplicaran a partir del 15 de setembre

La zona de baixes emissions (ZBE) va entrar en vigor l’1 de gener de 2020 amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i el volum del trànsit a la ciutat. Amb l’emergència sanitària per la covid-19 es va ajornar l’inici del règim sancionador, previst inicialment per a l’1 d’abril, als vehicles que no siguin aptes per circular per la ZBE en els horaris establerts. Les sancions es començaran a fer efectives a partir del 15 de setembre.

17/06/2020 15:06 h

Ajuntament de Barcelona

La zona de baixes emissions funciona de les 7.00 a les 20.00 hores de dilluns a divendres laborables i hi poden circular tots els vehicles acreditats amb el distintiu ambiental de la DGT. No els correspon cap distintiu als turismes classificats com a M1 i a les motocicletes classificades com a L. A partir del 15 de setembre se sancionaran els vehicles als quals no correspon el distintiu i que es desplacin per la ZBE. Les multes seran lleus, greus o molt greus i d’una quantia a partir de 100 euros.

Comproveu quin distintiu correspon al vostre vehicle segons la matrícula.

Quines exempcions i moratòries hi ha?

S’amplia la moratòria:

Fins a l’1 d’abril de 2021 a:

 • Autònoms que facin ús d’un turisme M1 o d’una moto L per desenvolupar l’activitat professional, amb rendes inferiors a dues vegades l’IPREM, uns 15.000 euros bruts anuals.
 • Furgonetes comercials classificades com a N1.

Fins a l‘1 de juliol de 2021 a:

 • Camions (N2 i N3) i autocars petits (M2).

Fins a l1 de gener de 2022 a:

 • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu.

Exempcions (fins a la renovació del vehicle, i han de registrar-se per poder circular):

  • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda.
  • Vehicles de serveis d’emergències.
  • Vehicles de serveis essencials (mèdic o funerari).
  • Vehicles singulars: grues, unitats mòbils de ràdio i televisió, vehicles laboratori, vehicles taller, vehicles per a fires, vehicles condicionats per a la venda o exposició d’articles, vehicles amb cambres de refrigeració i formigoneres.

Autoritzacions especials:

   • Els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT podran demanar autoritzacions de 24 hores fins a un màxim de 10 dies l’any. Ho hauran de fer a través d’un registre previ al web zbe.barcelona.
   • Per a les persones en tractament mèdic que necessitin desplaçar-se amb el seu vehicle per dirigir-se a un centre mèdic. Caldrà registrar-se prèviament i aportar la documentació necessària al web zbe.barcelona. Alhora, els vehicles sense distintiu ambiental que circulin per la ZBE per una urgència mèdica podran sol·licitar l’autorització en un termini de tres dies des que s’hagi comès la infracció.

 

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades