L’Escola de Segona Oportunitat per a joves que ni estudien ni treballen obrirà al setembre

El centre, de titularitat pública, oferirà formació en sis àmbits a trenta joves d’entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen perquè puguin tornar a estudiar o incorporar-se al mercat laboral amb un grau d’especialització.

01/07/2019 20:17 h

Ajuntament de Barcelona

Els Salesians Sant Jordi i la Fundació El Llindar són les entitats encarregades de gestionar el centre. Les dues entitats ja tenen escoles de segona oportunitat a Catalunya acreditades per la Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat.

L’objectiu de l’escola, situada al barri de Navas, a Sant Andreu, és escolaritzar joves d’entre 16 i 24 anys que ni estudien ni treballen perquè puguin tornar a estudiar o per ajudar-los a incorporar-se al mercat laboral després d’haver-se especialitzat.

Dos cursos gratuïts

La formació tindrà una durada màxima de dos anys i serà totalment gratuïta. Durant el primer curs es farà formació a mida i durant el segon els alumnes cursaran estudis per professionalitzar-se, com ara programes de formació, cicles formatius de grau mitjà o certificats de professionalitat.

Els joves podran especialitzar-se en sis àmbits:

 • Hoteleria i turisme
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Serveis socioculturals
 • Activitats físiques i esportives
 • Informació i comunicacions

El projecte té un vessant educatiu i també d’acompanyament personal i d’orientació per oferir als joves una atenció integral. Els itineraris combinaran formació tecnicoprofessional amb recursos per treballar competències bàsiques, transversals i de suport a la inserció laboral.

Fases

 • Diagnosi: Els joves identificaran les seves preferències i reconeixeran les seves competències per tal de definir el pla personal de treball.
 • Apoderament: Se centrarà a identificar les capacitats dels joves i les necessitats que tenen de cara al futur professional.
 • Definició del pla personal de treball.
 • Tutoria: Cada jove tindrà assignat un educador de referència durant un mínim de dues hores a la setmana per tractar les dificultats en la trajectòria personal i educativa.
 • Formació en competències bàsiques: Es reforçaran les competències bàsiques com les matemàtiques i la lectoescriptura.
 • Formació tecnicoprofessional: Aquesta fase dependrà de si l’alumne decideix tornar a la formació reglada o començar una formació tecnicoprofessional. Si opta per tornar a l’ESO, s’acordarà amb el Consorci d’Educació el camí a fer. Si decideix començar una formació tècnica, l’Escola de Segona Oportunitat l’orientarà sobre on pot fer-la.

 

Etiquetes associades a la notícia