L’Escola Sant Felip Neri continuarà en la ubicació actual

L’Escola Sant Felip Neri continuarà en la ubicació actual gràcies a l’acord, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la propietat dels edificis, amb la qual s’ha tancat un contracte de lloguer per a vint anys i s’ha evitat la via de l’expropiació. A més, també s’hi han inclòs dos nous espais: la Casa del Gremi dels Sabaters i la planta baixa del convent, amb els quals el centre guanyarà fins a 1.133 metres quadrats.

31/07/2023 16:06 h

Ajuntament de Barcelona

Segons l’acord, el centre obrirà com a institut escola el 6 de setembre amb les instal·lacions actuals del convent, i la propietat haurà d’haver posat els nous espais a disposició del Consorci l’1 de juny de 2024 com a màxim, si bé es podran cedir abans d’aquesta data.

L’adequació dels nous espais requerirà una inversió de quatre milions d’euros, que finançarà l’Ajuntament, i el Consorci garantirà que es compleixin els requisits funcionals necessaris per dur a terme l’activitat docent a les noves instal·lacions i iniciarà una licitació per encarregar el disseny del projecte.

En les properes setmanes la Comissió de Govern acordarà la suspensió del Pla especial urbanístic, que establia la titularitat pública de l’equipament i la seva expropiació.

El centre s’integrarà a la xarxa pública el curs vinent (2023-2024) a l’empara del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.

Etiquetes associades a la notícia