L’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona millorarà la conservació de la fauna i la flora urbanes

Barcelona tindrà un nou Observatori de la Biodiversitat gràcies a l’acord de col·laboració signat amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que permetrà, alhora, impulsar la participació, la reflexió, l’intercanvi d’experiències i la sinergia en el desplegament del pla Natura 2030 i el Pla estratègic del CREAF 2022-2026. El conveni tindrà una vigència de quatre anys i l’import estimat és de 250.000 euros.

21/10/2022 14:47 h

Ajuntament de Barcelona

L’Observatori de la Biodiversitat de Barcelona farà el seguiment de l’estat i de l’evolució de la natura urbana per conèixer-ne la riquesa, avaluar l’estat de conservació de les espècies, dels hàbitats i dels espais naturals i prioritzar les tasques de gestió i conservació. Es crea amb l’objectiu que esdevingui l’ens de referència per millorar el tractament i la difusió de la informació sobre la biodiversitat de la ciutat.

L’objectiu és col·laborar en la conservació i la millora dels hàbitats i les espècies terrestres, així com en el desplegament de la gestió ecològica i la naturalització del pla Natura, i contribuir en el desplegament del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, entre d’altres. L’observatori també participarà en l’elaboració de plans d’acció d’espècies i grups per protegir de manera especial animals com esquirols, eriçons, pardals, falcons pelegrins, rapinyaires, aus que viuen en edificis, aus que impacten en edificis, ocells insectívors, ratpenats, rèptils, amfibis o invertebrats (papallones i altres).

Pla Natura Barcelona 2021-2030

L’acord, que vol potenciar Barcelona com a referent internacional en la biodiversitat urbana, implica també la col·laboració en el desenvolupament del pla Natura Barcelona 2021-2030, un instrument estratègic que té la visió d’una ciutat de l’any 2050 amb una infraestructura verda funcional i ecològica, amb un verd equitatiu, accessible, connectat a la trama urbana i amb la xarxa verda metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de salut i adaptació al canvi climàtic.

El pla Natura Barcelona 2021-2030 s’estructura en tres eixos (“Més verd i més biodiversitat”, “Conservar i millorar el verd i la biodiversitat” i “Amb i per a la ciutadania”) i dos àmbits transversals (“Coneixement” i “Governança”), que es concreten en vint accions que es despleguen a través de cent projectes entre el 2021 i el 2030.

També es dissenyarà conjuntament el nou Pla estratègic del CREAF 2022-2026, que se centra en quatre pilars principals: promocionar l’impacte social de la recerca; desenvolupar i fomentar una recerca científica excel·lent i rellevant en un context global canviant; atreure, retenir i consolidar el talent que el centre necessita per complir la missió que té, i garantir el desenvolupament i la sostenibilitat del mateix centre.

 

 

Etiquetes associades a la notícia