L’Oficina per la No Discriminació va obrir 240 expedients el 2022

L’Oficina per la No Discriminació (OND) va obrir l’any passat un total de 240 expedients per situacions de discriminació per raó d’origen, gènere o discapacitat i per motius ideològics, d’edat, de salut o de llengua, amb l’objectiu d’acompanyar les persones que han estat víctimes d’aquestes situacions discriminatòries i garantir els drets dels veïns i veïnes de la ciutat.

21/03/2023 14:52 h

Ajuntament de Barcelona

El servei municipal va registrar el 2022 un increment de 10 punts percentuals en les discriminacions per raons racistes o xenòfobes respecte a l’any anterior. El dret més vulnerat en aquests casos va ser el de la integritat moral (43%), seguit del de la prestació de serveis, amb un 19%.

D’altra banda, les queixes generals per LGTBI-fòbia van disminuir en 10 punts percentuals. En aquest col·lectiu, la integritat moral també va ser el dret més vulnerat (un 55,36% dels casos). En segon lloc es troba la integritat física, que va suposar un 16% dels casos atesos. Dels expedients oberts per LGTBI-fòbia, 31 corresponen a gaifòbia, 15 a transfòbia i 9 a lesbofòbia. Les situacions de transfòbia i lesbofòbia registrades han presentat l’increment més important dels últims anys.

Segons la memòria de l’OND, aquestes dades poden tenir relació amb l’empoderament de les persones LGTBI, l’enquistament en les reaccions dels agressors que no accepten la diversitat sexual i al fet que hi ha més sensibilització comunitària per denunciar.

La resta d’expedients oberts per l’oficina estan relacionats amb discriminacions per motius de salut (9%), gènere (8%), discapacitat (8%) i, en percentatges inferiors (menys del 3% cadascun), ús de la llengua, posició socioeconòmica, motius ideològics o religiosos i edat.

En relació amb els drets vulnerats, més d’un 40% dels casos registrats són atacs contra la integritat moral. La integritat física, en quart lloc, ha representat el 8% dels casos.

Al costat de la ciutadania

Durant el 2022, l’OND va atendre més de 500 consultes de la ciutadania i va fer formació relacionada amb els drets i la no-discriminació a més de 1.400 persones. L’any passat es van fer un total de 330 atencions jurídiques, una xifra similar a la de l’any anterior. En canvi, es va duplicar la xifra d’atencions psicosocials, que va arribar a 128.

L’OND és un equipament municipal que atén i acompanya les persones que han estat víctimes de situacions de discriminació i els ofereix atenció educativa i psicosocial. També ofereix assessorament jurídic, per exemple, per posar una denúncia. Amb seu al carrer de Ferran, enguany arriba als 25 anys de servei lluitant per garantir els drets de tothom.

Etiquetes associades a la notícia