Adhereix-te al Manifest de Defensa i Igualtat de Gènere a l’Esport

24/04/2018 13:00 h

Institut Barcelona Esports

La comissionada d’Esports, Marta Carranza, ha presentat el dimarts 24 d’abril, el “Manifest de Defensa i Igualtat de Gènere a l’Esport” que ha elaborat l’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona sobre la no discriminació per raó de gènere en els esdeveniments esportius. El manifest s’acompanya d’un decàleg de bones pràctiques per a aquest tipus d’esdeveniments.

La presentació s’ha fet amb l’avinentesa de les reunions de treball que es duen a terme en l’stand municipal que té l’IBE en el Barcelona Open Banc Sabadell – 66è Torneig Conde de Godó amb operadors dels grans esdeveniments esportius i el grup de Dones i Esport del Consell Municipal de l’Esport.

Llegeix el manifest

Aquest manifest pretén implicar totes les persones, organismes, institucions o entitats públiques i privades, relacionades directament o indirecta amb l’activitat física i l’esport, perquè s’adhereixin al que aquí s’exposa i, en l’àmbit de les seves competències, incorporin les propostes de bones pràctiques que es detallen a continuació en forma de decàleg.

Consulta el Decàleg de bones pràctiques

L’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona, en el seu paper d’administració pública, promou i impulsa aquest manifest dins de les actuacions del seu pla estratègic. Barcelona és una ciutat de referència esportiva i ho ha de ser, també, en relació a les pràctiques i els valors que fomenta i transmet l’esport. Per aquest motiu, és fonamental aquest manifest i tot el que significa i des de l’IBE fomentem un esport igualitari i sense diferències entre dones i homes.