Menjadors per a la Gent Gran a Barcelona

16/02/2018 10:43 h

Ajuntament de Barcelona

Àpats en Companyia: un servei per a dinar acompanyat i fer noves amistats.

Àpats en companyia és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona destinat a oferir ajuda per a la realització d’activitats de la vida diària de les persones grans que es troben en situació de fragilitat. El principal objectiu d’aquest servei és procurar que les persones grans tinguin un envelliment actiu i saludable. Àpats en companyia permet cobrir dues necessitats bàsiques: facilitar una alimentació adequada i incentivar un espai relacional de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat.

Actualment Àpats en companyia compta amb 29 menjadors repartits en els diferents barris de la ciutat. Està dirigit a persones majors de 65 anys (excepcionalment poden accedir persones de 60 anys amb discapacitats reconegudes de més del 33%), persones grans en risc d’aïllament social, persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar o persones que tot i vivint en habitatges en bones condicions requereixen un seguiment dels hàbits d’alimentació, relacionals, d’higiene i de salut, fora del seu domicili.

Una de les raons per les quals la gent gran prefereix anar als menjadors és el fet de no haver de comprar menjar, cuinar i fregar; tasques que els hi suposa un gran esforç físic i econòmic.

Els preus d’aquests menjadors s’estableixen en funció de si la persona cobra una pensió no contributiva o assimilat, si disposa de Targeta Rosa gratuïta, Targeta Rosa reduïda, o no disposa de Targeta Rosa. Per a poder optar a una plaça cal dirigir-se al Centre de Serveis Socials corresponent al domicili de l’interessat amb cita prèvia. Els treballadors socials valoraran la seva situació i establiran el temps de prestació i el preu públic que s’haurà de cobrar a la persona interessada. Segons la pensió que rebin, el preu pot oscil·lar entre els 0,50€  i els 3,90€. També hi ha casos molt excepcionals on la persona no té cap ingrés, en aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona integra l’import necessari al càtering de l’empresa.

Abans de les Olimpíades va sorgir en el districte de Ciutat Vella un servei similar a “Àpats en Companyia” pel seu elevat nombre de persones grans que hi residien. La majoria de la gent gran d’aquest barri eren persones amb rentes molt limitades i gent que vivia sola.  Amb els anys aquest servei s’ha anat expandint per la ciutat de Barcelona aprofitant diferents espais com ara casals de gent gran, residències, centres cívics i fins i tot una associació ludicoesportiva.

Els serveis socials van assumir la gestió del servei l’any 2010 creant el programa “Àpats en companyia” i han anat posant en funcionament diversos menjadors repartits pels diferents districtes de la ciutat.

Per exemple un dels menjadors d’Àpats en Companyia, es troba en el casal de Sant Antoni, “Casal de Gent Gran” situat al C/ Comte Borrell 44, ubicat als jardins de Càndida Pérez, on se cedeixen unes aules per a muntar els menjadors, destinats a la gent gran.

El menjador del centre de Sant Antoni disposa d’una cuina equipada amb diferents electrodomèstics, entre ells, un frigorífic, un forn especial, una aigüera i un petit magatzem.  És a dir, tot el necessari per escalfar i servir els àpats en condicions òptimes. Com en tots els menjadors, disposen d’un càtering que es qui proporciona el menjar a la gent gran. El servei d’aquest centre està format per dos auxiliars de cuina i una dinamitzadora.

En el menjador d’aquests centre estan inscrites unes 35 persones, tot i que normalment no acostumen a assistir totes per diferents causes com la salut o situacions meteorològiques. En qualsevol cas, tenen l’obligació de informar el menjador de la seva assistència.

Aquest menjador en concret, no està operatiu els caps de setmana, però les persones que ho sol·liciten poden acudir a un altre menjador d’Àpats en Companyia com per exemple el del C/ Rosselló, el qual està obert.

 

Aquesta notícia ha estat redactada pels participants del programa soc_blogger.

Soc_blogger és un programa de periodisme ciutadà que té com a objectiu principal formar a les persones grans de Barcelona per tal que participin activament a les xarxes socials municipals (Facebook) i al blog del web municipal de la Gent Gran creant contingut interessant per altres persones grans de la ciutat.