Menys soroll i contaminació amb l’obertura del túnel de Glòries

L'acabament de les obres i l’obertura del túnel de Glòries, amb el soterrament del trànsit privat, ha permès reduir els nivells de contaminants atmosfèrics, NO2 i PM10 en aquesta zona de Barcelona. Així mateix, s’ha reduït el soroll en 9 decibels en totes les franges horàries.

19/08/2022 10:09 h

Ajuntament de Barcelona

Són els resultats de l’estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que ha analitzat l’evolució dels nivells de contaminants atmosfèrics a l’entorn del túnel de Glòries, comparant-los amb l’estació fixa de l’Eixample de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, que és l’estació de referència de les vies de trànsit intens, com la Gran Via.

S’han estudiat els nivells d’aquests contaminants durant la fase d’obres (entre el 6 de gener de 2018 i el 5 de novembre de 2021), durant l’obertura del túnel en un sol sentit (entre el 6 de novembre i el 23 de desembre de 2021) i, finalment, amb l’obertura completa dels dos sentits del túnel (entre el 25 de maig i el 7 de juny de 2022). Les dades registrades durant la Declaració de l’estat d’alarma per la covid-19 no s’han tingut en compte, ja que durant alguns dies la unitat mòbil va restar aturada.

Un entorn més saludable i tranquil

Més concretament i pel que fa als nivells de NO2, un contaminant relacionat amb les emissions del trànsit, la seva presència s’ha reduït en un 39% entre el període d’obres i l’obertura completa del túnel. Comparant-ho amb les dades de l’estació de l’Eixample, ara els nivells de NO2 del túnel de Glòries són un 40,8% més baixos.

Respecte a les partícules PM10, relacionades amb l’impacte de les emissions de les obres, els nivells també han disminuït a partir de l’obertura del túnel i el final de les obres de construcció. En aquest cas, la reducció ha estat del 7,6%, i les xifres actuals estan en un 13,2% per sota de les xifres de l’estació de l’Eixample.

I en relació amb els nivells de soroll, al tram de la Gran Via on s’ha soterrat el pas dels vehicles, s’ha passat de valors de 74 decibels a 65 decibels. Aquesta disminució de la contaminació acústica equival a estar en els nivells de soroll d’una zona de vianants de la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades