Més beques per a activitats extraescolars durant el curs 2023-2024

Per al curs 2023-2024 s’han concedit un total de 18.695 beques per a activitats extraescolars físiques i esportives i per a activitats extraescolars culturals, artístiques, científiques i tecnològiques. El pressupost assignat és de prop de 5 milions d’euros, cosa que implica un increment econòmic del 15,3% respecte a la campanya de l’any passat.

13/11/2023 11:54 h

Ajuntament de Barcelona

L’Institut Barcelona Esports (IBE) ha concedit 17.642 beques per a activitats físiques i esportives fora de l’horari lectiu per a infants d’entre 6 i 17 anys, i ha assolit l’objectiu de no deixar cap família fora de l’activitat esportiva per motius econòmics, amb un 13,6% més d’ajuts respecte a l’any passat. Es destinaran més de 4,5 milions d’euros a aquest programa de beques.

Sant Martí i Nou Barris són els districtes on aquesta campanya de beques té més impacte; hi han rebut beques 3.411 i 3.012 infants i joves, respectivament. En el terreny de l’esport inclusiu, s’han atorgat beques a un total de 787 infants i joves amb diversitat funcional, és a dir, el 4,5% del total dels ajuts atorgats.

Enguany la campanya de beques s’ha ampliat per cobrir també extraescolars culturals, artístiques, científiques i tecnològiques per a infants de 6 a 17 anys amb rendes baixes, i s’han atorgat 1.053 subvencions, amb un pressupost d’uns 263.000 euros.

Les beques més sol·licitades i atorgades han estat les relacionades amb les arts plàstiques, la robòtica i la programació i les activitats del món del teatre i les arts parateatrals. Les segueixen, en aquest ordre, les extraescolars de música, el circ, la ciència i tecnologia, les arts visuals i audiovisuals i, finalment, la dansa i el moviment.

Etiquetes associades a la notícia