Més dones per a la cultura

Les desigualtats de gènere afecten tots els aspectes de la societat i l'entorn en què vivim, i la cultura tampoc no se n'escapa. Un estudi sobre la programació cultural a la ciutat explica quin espai hi ocupen les dones, amb la voluntat de treballar per aconseguir la paritat en aquest camp.

06/03/2018 18:16 h

Ajuntament de Barcelona

L’Estudi sobre la programació cultural 2016-2017 des d’una perspectiva de gènere que s’ha presentat analitza la programació dels equipaments públics o amb conveni municipal durant el darrer any, i fa palesa la necessitat d’impulsar mesures que permetin avançar cap a uns continguts amb més presència femenina perquè a la programació hi hagi paritat.

Les dades recollides reflecteixen, en general, un augment de la presència de les dones en la programació del 2017 respecte a la del 2016, si bé aquestes dades encara queden lluny dels objectius marcats. L’autoria dels productes culturals va ser de les dones tan sols en un 24,61%, segons les dades del 2016, i d’un 32,38% el 2017. No obstant això, hi ha una gran diferència entre els àmbits de programació més grans, com els grans auditoris, en què les dones autores varen representar l’1,25%, i els centres d’exposicions, en què la presència femenina va superar el 54%. Ambdues xifres corresponen al 2017.

Pel que fa al rol d’interpretació principal o solista, només un 27,27% (2016) i un 35,06% (2017) de les dones van ser intèrprets solistes en els festivals, si bé als auditoris la xifra es troba per sobre del 40%. Durant el 2016 i el 2017, les obres creades per dones interpretades als centres d’arts escèniques va suposar un 24% i un 32%, respectivament.

L’informe s’ha realitzat en el marc del Pla per la justícia de gènere (2016-2017) i l’ha impulsat la Regidoria de Feminismes i LGTBI i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). El document analitza més de 19.000 activitats de 117 espais culturals d’un total de 164, tant de municipals com en conveni. Es tracta del 71% dels espais, que inclouen biblioteques, arxius, centres cívics, centres d’exposicions, fàbriques de creació, festivals, grans auditoris, museus i col·leccions i sales d’art escèniques.

Més presència femenina per al futur de la cultura

El 2018 s’inicia una nova fase de seguiment en la programació de projectes culturals de referència a la ciutat, com el Grec Festival de Barcelona, La Virreina Centre de la Imatge, la Biblioteca Jaume Fuster o el Centre Cívic Barceloneta, entre altres.

En aquesta nova fase es preveuen mesures diferents per assolir els objectius de paritat. Es potenciaran les xarxes de creació cultural amb perspectiva de gènere, s’impulsarà una programació paritària de les activitats culturals i es desenvoluparà un programa de formació, el 2018 i 2019, dirigit a persones tècniques i programadores de l’ICUB, per tal que s’incorpori la perspectiva de gènere en l’àmbit cultural.

D’altra banda, l’ICUB vol seguir garantint la paritat en els jurats, com s’ha fet en els darrers dos anys, i es consolidarà el premi de dones joves creadores.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades