Més impuls per a la ciència i el coneixement a la ciutat

Amb la intenció de potenciar el teixit científic, de recerca i de coneixement de la ciutat, s’ha presentat el pla Barcelona Ciència 2020-2023. La mesura, que dona continuïtat al pla que es va impulsar durant el mandat anterior, està formada per 15 objectius i 51 mesures, que multiplicaran la inversió de la ciutat en polítiques públiques de l’àmbit de la ciència.

10/03/2020 18:07 h

Ajuntament de Barcelona

Per impulsar el pla Barcelona Ciència 2020-2023, es destinaran 4 milions d’euros, un milió cada any fins al final del mandat. La inversió actual, d’11 milions, s’incrementarà perquè es puguin assolir els 15 objectius i les 51 accions previstes al pla, que s’organitzaran en 4 eixos bàsics.

La mesura vol fer visible la projecció internacional de les institucions universitàries i científiques de la ciutat i teixir aliances a Europa per fer de la ciutat una capital cultural i científica. A més, es dedicarà finançament específic a la recerca per trobar solucions innovadores que redundin en benefici de la ciutadania. Amb el pla també es vol apropar la ciència als veïns i les veïnes i, finalment, incentivar el vincle creatiu entre art, ciència i tecnologia.

Els quatre eixos del pla Barcelona Ciència 2020-2023

1. La Barcelona científica a Europa

La ciutat té una xarxa molt extensa de centres de recerca de primer nivell i d’universitats públiques i un teixit productiu potent. Aquesta xarxa ha de permetre articular el paper de Barcelona i dels actors socials i econòmics en les solucions per als reptes de les ciutats d’arreu.

En aquest punt es consolidarà el premi de ciència Hipàtia, un reconeixement a les trajectòries científiques més rellevants a escala internacional que enguany arriba a la segona edició. El pla promourà, a més, l’estada a la ciutat de referents científics, polítics i socials, i seguirà impulsant les biennals del mandat anterior.

2. Recerca per afrontar els reptes de ciutat

El suport a la comunitat científica ha de redundar en la ciutadania i ha de servir per fer front als reptes que interpel·len la ciutat, com ara les desigualtats, l’emergència climàtica, la transició energètica, la gentrificació i l’envelliment. Durant els propers tres anys s’incrementaran les subvencions a la recerca i es treballarà perquè professionals de la investigació d’arreu del món puguin venir a la ciutat a pensar solucions locals i globals, amb una visió feminista que garanteixi la participació i la veu de les dones. Per atreure el talent internacional, el pla garantirà habitatge assequible als investigadors i investigadores internacionals i visitants de mitjana i curta durada.

D’altra banda, s’impulsaran projectes nous, com “Ciutadella del coneixement” o “Barcelona, mar de ciència”, que esdevindran estímuls per a les activitats de recerca i innovació a la ciutat.

3. Cultura científica per a la ciutadania i amb la ciutadania

La ciutadania tindrà un paper cabdal en les polítiques públiques científiques, en què podrà participar i implicar-se. S’impulsaran programes STEAM i científics a les escoles i es crearan nous recursos educatius amb els centres de recerca de la ciutat. També es consolidarà la Biennal de Ciència, amb la segona i la tercera edició, i la Festa de la Ciència.

4. Ciència, art innovació i societat

El potencial creatiu de la ciència té un fort vincle amb l’art i la tecnologia. Aquest vincle es potenciarà a través del programa Collide International, que fomenta les residències artístiques amb un acord amb el CERN (l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear), amb el qual l’Ajuntament ja té un conveni de col·laboració, i a través de les fàbriques de creació.

Etiquetes associades a la notícia