Més serveis comunitaris a l'Hospital de l'Esperança

El final de la primera fase de les obres de l'Hospital del Mar i la reubicació de serveis al Centre Fòrum ha permès alliberar espais a l'Hospital de l'Esperança, que incorporarà ara un centre per a adults de salut mental i addiccions, un servei infantil i juvenil integrat amb els serveis de salut mental i serveis d'odontologia i oftalmologia.

09/08/2018 14:34 h

Ajuntament de Barcelona

La reordenació, que inclou la renovació completa de prop de 1.000 metres quadrats de l’hospital, permetrà millorar l’accessibilitat del veïnat de Gràcia als serveis de salut comunitaris de referència.

El centre per a persones adultes de salut mental i addicions substituirà l’actual, situat al carrer de la Mare de Déu del Coll. D’aquesta manera, a més de millorar-se els espais, es podrà ampliar la dotació actual de professionals i integrar així l’atenció a la salut mental i a les addiccions.

Actualment els serveis de pediatria de Gràcia s’ofereixen al CAP Larrard i els de salut mental infantil i juvenil al carrer de Santa Eulàlia. En el futur, però, es disposarà d’un servei integral d’atenció infantil i juvenil a l’Hospital de l’Esperança.

També s’hi han afegit serveis d’odontologia i oftalmologia del CAP Larrard que, a causa de les obres del nou CUAP, han necessitat ampliar i millorar els espais que s’hi dedicaven.

Un hospital proper al barri

L’Hospital de l’Esperança és un centre del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya d’uns 17.000 metres quadrats —estretament vinculat al barri de Gràcia— en què l’oferta de serveis ha anat evolucionant, inicialment com a hospital general i darrerament especialitzat en l’atenció quirúrgica. Ofereix serveis de rehabilitació, cirurgia, traumatologia, geriatria i urologia, i també de diagnòstic per a la imatge i laboratoris clínics, entre altres.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades