Millor atenció en situacions de maltractament a persones grans

L'Ajuntament i el Consorci Sanitari han signat un nou conveni que servirà per garantir la coordinació entre serveis socials i serveis sanitaris a fi de millorar l'atenció de possibles casos de maltractament a gent gran, així com facilitar un abordatge integral davant d'aquesta problemàtica socialment silenciada.

12/06/2018 20:38 h

Redacció

La discriminació a la gent gran per motius d’edat és un fenomen social creixent que s’ha convertit en una de les grans formes de discriminació darrere del racisme i el sexisme. L’any 2017 els centres de serveis socials de la ciutat van detectar 112 casos de maltractament. La gran majoria d’aquests casos tenen a veure amb un maltractament psicològic o emocional o bé amb casos de negligència en la cura.

El maltractament a persones grans és una realitat complexa i sovint una de les formes de violència més invisible, ja que es produeix en l’espai personal i és més difícil de detectar; per aquest motiu, el nou conveni vol contribuir al fet que totes dues administracions actuïn proactivament per prevenir aquestes situacions.

Mesures per protegir els drets de la gent gran

Durant aquest mandat, s’ha ampliat el Servei de Teleassistència Municipal fins a les 96.000 persones, el Servei d’Ajuda a Domicili ha arribat a les 20.000 persones, el programa Radars s’estendrà a 53 barris de la ciutat, i s’han incrementat fins a assolir xifres rècord altres serveis com el Servei d’Àpats a Domicili, el programa Vincles, el Respir o el Servei d’Atenció d’Urgències a la Vellesa.

S’ha treballat, també, en un instrument de detecció a través del Servei de Teleassistència que es posarà en marxa els propers mesos. També s’està treballant per millorar els protocols d’actuació i d’intervenció  amb els cossos de seguretat, fiscalia i jutjats de guàrdia per valorar adequadament el nivell de risc en cada cas i proposar, si és necessari, mesures cautelars que ajudin a protegir la persona afectada.

D’altra banda, s’està desenvolupant una eina adreçada a professionals que els ajudi a valorar on està la problemàtica en cada cas i a determinar com cal intervenir.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia