La neteja i la gestió de residus milloren gràcies a la conscienciació i les bones pràctiques ciutadanes

En el segon any de la campanya de sensibilització ciutadana per fomentar les bones pràctiques pel que fa a la neteja i el reciclatge, tots els indicadors recullen millores respecte a l’any anterior. Al llarg de l’any s’ha fet un seguiment dels 256 punts crítics identificats a Barcelona amb l’objectiu d’adequar-hi el servei i conèixer les causes de la manca de netedat d’aquests punts.

12/02/2019 09:26 h

Districte Horta-Guinardó

Respecte al 2017, tots els indicadors analitzats de la campanya de sensibilització han millorat tant pel que fa als hàbits de la ciutadania com als dels comerços. Al llarg del 2018, un equip de 20 informadors ambientals ha visitat 5.062 comerços i ha donat informació a 33.784 persones. El treball a peu de carrer dels informadors ha permès estudiar l’estat de la neteja dels carrers i les places de Barcelona i fer-ne un seguiment diari.

La campanya impulsada des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha centrat en dues línies de treball. D’una banda, el seguiment diari dels 256 punts crítics —identificats pels serveis municipals, els districtes i el veïnat— amb problemes de neteja, amb contenidors desbordats o amb presència de mobles vells fora de l’horari de recollida, entre altres.  De l’altra, s’han portat a terme accions concretes amb el veïnat, els comerços i les entitats dels barris per fomentar les bones pràctiques en qüestions com la tinença i la higiene dels gossos, la utilitat dels punts verds, la separació de la matèria orgànica o l’horari de recollida gratuïta dels mobles vells al carrer.

Entre les bones pràctiques de la ciutadania destaca la millora de la recollida i neteja d’orins dels gossos pels propietaris i la millora del coneixement per reduir el volum de residus i per separar la brossa per fraccions.

Pel que fa als comerços, el nombre d’establiments que no feien correctament la gestió de residus ha disminuït en un 86%, i ha passat de 1.177 a 159. També ha millorat la recollida del paper i cartró comercial en un 35%.

Respecte als punts crítics, hi ha millorat la neteja en un 68% gràcies a la participació i implicació del veïnat i a l’adequació del servei de neteja a les característiques d’aquests punts.

La campanya de sensibilització continuarà aquest any amb la definició de zones d’atenció especial per adequar els serveis de neteja a les necessitats de cadascuna.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades