Millorem la neteja de carrers i places entre tots i totes

06/02/2017 17:18 h

Districte Gràcia

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa aquest 2017 una Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la neteja dels carrers i places de la ciutat.

Apoderar i fer corresponsables els veïns i veïnes envers els temes de neteja de la ciutat. Amb aquesta finalitat neix la Campanya de sensibilització ciutadana i comercial amb informadors al carrer en tots els districtes de Barcelona que l’Ajuntament posa en marxa aquest any 2017.

La campanya pretén aconseguir que la ciutadania i els comerciants comptin amb més informació sobre els serveis de neteja viària, més coneixement sobre els sistemes de recollida de residus existents a la ciutat, més sensibilitat sobre la problemàtica dels residus i la brutíciamés implicació en el manteniment de l’ordre i la neteja de places i carrers per, entre tots, aconseguir una ciutat més neta i habitable.

Per aconseguir-ho, la campanya s’ha proposat els següents objectius:

  • Identificar i corregir les males pràctiques de la ciutadania en relació a la neteja de l’espai públic
  • Identificar els comerços que gestionen incorrectament els diferents residus que generen
  • Millorar la percepció ciutadana sobre la neteja de la ciutat
  • Sensibilitzar als públics de la necessitat de col·laboració en el manteniment de la neteja dels carrers
  • Sensibilitzar als comerços i implicar-los en la correcta separació de residus.

100 informadors i 6 coordinadors

La campanya, que s’inicia el 6 de febrer i estarà vigent fins al 30 de gener de 2018, comptarà amb 100 informadors i 6 coordinadors. Dels 100 informadors, 80 donaran informació als veïns (8 informadors per cada districte) i els altres 20 es dedicaran als comerços. Dels 6 coordinadors, 5 es dedicaran als veïns i 1 al comerç.

El perfil dels educadors de ciutadania i comerços és variat, ja que s’ha fet la selecció de personal tenint en compte les diferents realitats de la ciutat. Un 50% de l’equip prové del sector del medi ambient o científic, un 30% aproximadament del món social i la resta d’altres sectors.

Entre els informadors hi ha nacionalitats diverses, tot prioritzant aquells països d’on Barcelona té més població, com ara els països àrabs, Pakistan, Xina o Filipines. Entre l’equip també hi ha informadors que parlen de manera fluida l’anglès i el francès, per tal que es puguin adreçar a públic estranger i turistes.

La campanya està dirigida als veïns i veïnes de la ciutat (inclosos els nouvinguts), als turistes que fan estada a la ciutat, a les entitats i als propietaris d’animals de companyia, així com a totes les activitats econòmiques i comercials de la ciutat, amb especial atenció als establiments del sector de la restauració.