Nou paviment fet amb residus de plàstics no reutilitzables i restes de tòner

Amb la fabricació s’han emès 14 tones de CO2 menys que en el cas d’un aglomerat tradicional. Aquest nou material té una resistència superior als paviments normals i presenta un comportament millor davant del pas dels autobusos. Per fer-lo s’han utilitzat 3.717 quilograms de plàstics que no es podien reciclar, l’equivalent a 2.478 bosses domèstiques d’escombraries plenes de plàstics.

24/11/2023 16:53 h

Ajuntament de Barcelona

La prova pilot de paviment asfàltic s’ha instal·lat al carrer de Josep Soldevila, a Sant Andreu. Es tracta d’un material que incorpora traces de plàstics que no es poden reciclar i que han acabat la vida útil, i un altre tipus de residu provinent de la tinta de tòner de les impressores.

L’objectiu és millorar la sostenibilitat de l’aglomerat dels carrers de la ciutat, com ja s’ha fet amb altres proves amb residus de plàstic no reciclable al passeig de la Verneda o el carrer d’Aragó. En aquest cas, és la primera vegada que s’inclou també el residu provinent dels tòners.

Reducció de CO2 i millora de la vida útil del paviment

Amb aquest nou paviment, s’avaluarà la resistència al trànsit i es comptarà la reducció de CO2 en la fabricació. Concretament, es redueix en dos aspectes: en primer lloc, els residus de plàstic substitueixen el betum que forma part de la mescla que s’utilitza per fer el paviment, de manera que el CO2 associat a la fabricació disminueix. En segon lloc, s’evita el tractament de residus que hauria de fer-se sobre aquests plàstics i, per tant, s’aconsegueix un estalvi d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

També s’espera que, gràcies a les propietats del residu de tinta de tòner, es produeixi una millora en la vida útil d’aquest paviment. Aquest residu ofereix un nou tractament anticarburant que evita la contaminació i els danys que generen els vessaments de carburant al paviment. Així mateix, es preveu que endarrereixi l’aparició de roderes prematures provocades pel pas d’autobusos, de manera que es redueixen les necessitats de manteniment i les actuacions a mitjà i llarg termini en aquests paviments, amb els conseqüents avantatges ambientals i econòmics.