Nou simulador per saber a quines ajudes socials es té dret

En funcionament una nova pàgina web perquè qualsevol persona pugui conèixer les ajudes socials a què té dret d’una manera anònima i independentment de quina sigui l’Administració que les gestiona.

21/12/2018 17:00 h

Ajuntament de Barcelona

El simulador d’ajudes ha de servir per donar més informació i augmentar la transparència; per desestigmatitzar la demanda de prestacions, ja que es pot consultar des de casa; i per facilitar l’accés als diferents tipus d’ajuts. Aquesta eina parteix del raonament que hi ha persones que no accedeixen a les prestacions públiques perquè no estan informades dels drets que tenen i per la complexitat de la tramitació de les ajudes.

El web funciona de manera anònima; i un cop introduïdes les dades, el sistema calcula quines són les ajudes que es poden sol·licitar en cada cas i una estimació de l’import, i també explica com es tramita cada ajuda.

En aquesta primera fase s’han introduït prestacions com el fons extraordinari d’ajudes d’emergència social de 0 a 16 anys; ajudes de menjador escolar; rendes actives d’inserció per a aturats de llarga durada, per a víctimes de violència de gènere o per a persones amb discapacitat; la renda garantida ciutadana, o les subvencions de pagament de lloguer.

En total, a totes les administracions existeixen més de dues-centes ajudes públiques. En una segona fase està previst incorporar-hi la targeta rosa, bons socials de subministraments energètics, pensions no contributives, el subsidi de desocupació, les prestacions a la Llei de dependència, entre altres.

Eina d’intel·ligència col·lectiva

Posar a disposició de la ciutadania noves eines digitals d’apoderament que millorin la comunicació i saber utilitzar de forma correcta les dades que genera el mateix sistema pot ajudar a consolidar una gestió diària més eficient i útil per als i les professionals i també per a les persones usuàries.

D’acord amb 300.000 expedients reals s’ha creat una eina d’intel·ligència col·lectiva que agrupa les demandes, els problemes i els recursos disponibles per ajudar els i les professionals pel que fa a la presa de decisions. La finalitat és millorar el dia a dia dels professionals i que puguin alliberar hores de tasques menys productives.