Nous ajustos en la regulació de les activitats vinculades al repartiment a domicili

La Comissió de Govern aprova inicialment la modificació del pla especial d’usos per flexibilitzar la implantació de cuines industrials i agències de paqueteria i logística. La tramitació continua amb les al·legacions abans de l’aprovació al Ple municipal.

05/04/2024 16:17 h

Ajuntament de Barcelona

El nou pla d’usos es va aprovar al gener de l’any passat per regular les activitats de repartiment a domicili de compres i menjar, que augmenten arran de la digitalització dels hàbits de consum i de la pandèmia.

L’objectiu era minimitzar els problemes de fums, olors i soroll i l’impacte generat pel trànsit o l’acumulació de vehicles i repartidors en un mateix tram de carrer.

Els ajustos aprovats ara estableixen el següent:

  • Les cuines industrials i/o agrupades i les agències de paqueteria es poden instal·lar en totes les zones industrials de la ciutat, excepte el 22@, sense condicions de densitat ni distància, sempre que la parcel·la contigua no sigui residencial.
  • Els magatzems d’aliments o materials no perillosos que es destinen al repartiment a domicili es poden implantar a les zones industrials, excepte el 22@, també en parcel·les confrontants amb teixits residencials.
  • Les agències de paqueteria de més de 400 metres quadrats han de reservar un espai mínim de 20 metres quadrats per al repartiment i, en qualsevol cas, el necessari per als repartidors.

La modificació del pla urbanístic continua la tramitació amb un període d’al·legacions abans del debat i la votació definitiva al Ple municipal.

Etiquetes associades a la notícia