Nous ajuts per a la protecció i millora del paisatge i el patrimoni

Les sol·licituds de les dues convocatòries de subvencions per a obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics i actuacions de rehabilitació de parets mitgeres, cobertes verdes i naturalització es poden presentar fins al 15 de novembre. La dotació total és de 3,2 milions d’euros, una xifra que s’ha incrementat respecte a anys anteriors.

26/04/2022 14:33 h

Ajuntament de Barcelona

Obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics

Aquesta línia d’ajuts, amb una dotació d’1.600.000 euros en dos anys, s’adreça als edificis de titularitat privada de més de deu anys i en ús. En queden excloses les promocions immobiliàries i s’hi inclouen obres d’interès patrimonial o de conjunt, en comerços emblemàtics i locals històrics no catalogats i també a l’exterior de locals comercials.

Parets mitgeres, cobertes verdes i naturalitzacions

Pel que fa als ajuts per a parets mitgeres, cobertes verdes i naturalitzacions, la dotació també és d’1.600.000 euros amb caràcter biennal. La convocatòria s’adreça, en concret, a parets mitgeres visibles des de l’espai públic o d’espais col·lectius i en les quals és imprescindible la integració arquitectònica i l’aïllament tèrmic. Es preveuen diversos graus d’actuació, que fan variar la subvenció: integració, aïllament, obertures, fotovoltaiques i verd.

Quant a les cobertes verdes i la naturalització, els ajuts inclouen actuacions d’implementació d’una nova coberta verda, restauració de la coberta verda existent i implementació d’horts urbans a les cobertes. També es donaran ajuts per a la naturalització i permeabilització de tanques cegues, la conversió en permeables i enjardinats d’espais lliures d’edificació i l’eliminació de fibrociment.

Les dues convocatòries s’emmarquen en la mesura de govern “Barcelona, ciutat patrimoni” per protegir el patrimoni històric, popular i ambiental de la ciutat, i tenen com a objectiu donar rellevància al paisatge urbà, promoure’n el respecte i protegir-ne els valors comunitaris, culturals, identitaris, patrimonials i històrics. 

Tota la informació sobre aquests ajuts està disponible a la pàgina http://barcelona.cat/ajuts-millora-paisatge.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades