Nova guia per detectar i prevenir la violència sexual contra infants i adolescents

Amb la missió de garantir que els casals infantils, les ludoteques i els centres oberts de la ciutat siguin espais de tolerància zero davant la violència sexual, s’ha elaborat un document amb pautes i recomanacions per abordar possibles escenaris d’abusos a la infància i l’adolescència.

29/06/2022 12:15 h

Ajuntament de Barcelona

El document, que ha estat presentat avui en el marc de la reunió anual de la Taula Interinstitucional per a la Prevenció de les Violències Sexuals en la Infància i l’Adolescència, té l’objectiu de construir un marc comú de treball que té en compte tant els diferents tipus de recursos municipals com les figures tècniques d’infància dels districtes.

La guia Recomanacions per a l’abordatge de les violències sexuals cap a la infància i l’adolescència als casals infantils, ludoteques i centres oberts municipals vol donar resposta a les necessitats expressades per part dels equips de professionals d’aquests equipaments infantils i juvenils municipals.

Un pas més en la prevenció

Els casals, les ludoteques i els centres oberts són espais privilegiats per identificar situacions de violència i donar suport a la detecció. També resulten clau en el seguiment del procés d’exploració i de treball dels serveis socials.

Per això, el document presenta una sèrie d’indicadors de sospita, com el relat de l’infant, la mare o alguna altra persona adulta; conductes sexualitzades i coneixements sexuals no adequats per a l’edat; detecció de situacions en el joc simbòlic o dibuixos; identificació de canvis en la conducta, i baix rendiment escolar o malestar físic, entre altres.

Davant la detecció d’aquests senyals, el document proposa pautes bàsiques d’atenció, que inclouen accions preventives com el treball amb les criatures i els joves que presentin trastorns del son, pors o fòbies, rebuig al contacte físic, desconfiança envers les persones, conductes antisocials o baixa autoestima.

A més, el document ofereix recomanacions generals davant de qualsevol sospita de violència sexual, com generar espais de confiança, assegurar la confidencialitat, assegurar l’entorn i el temps adequats per parlar i una escolta activa sense interrupcions ni judicis.

Entre els recursos plantejats, es recullen diferents supòsits de context de violència sexual contra la infància: situacions de violència sexual als mateixos equipaments, fora del recurs municipal i dins el nucli familiar o en un altre entorn de confiança adult fora del recurs municipal.

Etiquetes associades a la notícia