Nova inversió per fer créixer la xarxa d’Endolla Barcelona

Endolla Barcelona, la xarxa de punts de recàrrega més gran de l’Estat, continuarà creixent els propers mesos per passar dels 600 punts actuals a 3.300 el 2024 gràcies a una nova inversió de 12 milions d’euros.

05/10/2021 16:08 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest desplegament estratègic serà flexible i escalable, per poder respondre de manera àgil a la demanda futura i, a la vegada, adaptar-se de manera eficient a la tecnologia d’un mercat en evolució constant. Així, dels 3.300 punts previstos, 1.000 estaran actius i 2.300 s’hauran preinstal·lat i estaran preparats per activar-se ràpidament quan sigui necessari. S’espera que la inversió prevista de 12 milions d’euros sigui finançada totalment o parcialment pels fons europeus.

Xarxa homogènia que cobreix tots els barris

L’ampliació de la xarxa es farà també mantenint els criteris d’homogeneïtat, repartint els punts nous de manera equilibrada a tots els barris de la ciutat. Actualment, Endolla Barcelona ofereix una mitjana de 5.500 recàrregues mensuals, tot i que del gener al setembre del 2021 el nombre d’usos s’ha incrementat un 37% i s’espera que els propers anys la demanda vagi en augment. Concretament, el mes de setembre es van registrar un total de 6.404 recàrregues.

Disposa de 6 punts per km2 distribuïts per tots els barris, amb un punt de recàrrega per cada 11 vehicles elèctrics, i actualment ofereix una disponibilitat del servei del 100% en el cas dels punts de recàrrega ràpida (via pública) i d’un 97% en els punts de recàrrega lenta (aparcaments).