Nova línia de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent

Nova convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent, que busca promoure la transferència de coneixement al sector productiu de la ciutat. Enguany s’hi destinen 1,9 milions d’euros, el doble que el 2022. El termini de presentació de sol·licituds comença el 24 d’abril i estarà obert durant 35 dies naturals. Es tracta de la tercera edició d’aquesta convocatòria que, fins ara, ha permès subvencionar 36 projectes, la meitat dels quals ja s’han finalitzat i 18 s’acabaran aquest any.

24/04/2024 15:18 h

Ajuntament de Barcelona

Se subvencionarà fins al 80% del cost del projecte, amb un límit màxim de 80.000 euros per projecte. La mesura busca consolidar el teixit científic de la ciutat i fomentar un entorn favorable perquè centres de recerca, universitats i el teixit emprenedor i productiu barceloní desenvolupin recerca de qualitat a la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 24 d’abril i estarà obert durant 35 dies naturals. Els projectes de recerca que poden optar a la subvenció han de respondre als reptes científics inclosos en algun d’aquests tres àmbits temàtics:

  • Salut i benestar a la ciutat
  • Acció climàtica
  • Ciutat i societat

Els requisits per optar-hi són els següents:

  • Els projectes han de tenir una durada màxima de 2 anys.
  • Han de ser originals i tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per resoldre els reptes urbans que té la ciutat de Barcelona.
  • Els candidats han d’haver defensat i superat la tesi doctoral amb posterioritat a l’1 de gener de 2017.

Es garanteix que la cura de familiars de primer grau o el fet d’haver gaudit d’un permís de maternitat o paternitat no suposi la pèrdua d’oportunitats de cap persona per accedir a la convocatòria.

Més ajuts per promoure l’ocupació

Al maig s’obrirà una nova edició del programa Crea Feina Barcelona 2024, que impulsa la creació d’ocupació de qualitat i inclusiva, amb ajuts per a empreses i entitats que ampliïn les plantilles amb la incorporació de persones de menys de 30 anys en situació d’atur o per afavorir la contractació de personal investigador amb titulació de doctorat.

Totes dues convocatòries s’han coordinat a través de Barcelona Activa i el Departament de Ciència i Universitats, i tenen una dotació total de quatre milions d’euros.

Etiquetes associades a la notícia