Nova oficina per coordinar el desconfinament amb la Generalitat

La nova oficina conjunta entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya es crea per coordinar la nova etapa de desconfinament a la ciutat amb un objectiu triple: monitorar tots els indicadors sobre la Covid-19, avaluar en quina fase es troba la ciutat i quan es donen les condicions idònies per avançar a la fase següent i coordinar les mesures que permetin fer-ho al més aviat possible amb la màxima seguretat.

07/05/2020 18:43 h

Ajuntament de Barcelona

La nova oficina estarà formada per vuit persones de cada Administració, entre les quals hi haurà perfils de la màxima representació gerencial d’àrees com la sanitària, la de mobilitat, la d’espai públic o la d’economia.

Aquesta és una nova mostra de coordinació entre administracions, com les oficines conjuntes creades per posar en marxa els quatre pavellons Salut o per fer el seguiment de la situació de les residències de gent gran, que han estat un èxit.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades