Noves etiquetes ambientals per a vehicles

11/10/2016 13:05 h

Ecologia Urbana

El sistema per identificar els vehicles més respectuosos amb el medi ambient permetrà gestionar els episodis de contaminació alta o les zones d’emissions baixes en els centres urbans. 

L’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya han treballat conjuntament amb la Direcció General de Tràfic (DGT) per establir un sistema d’etiquetatge ambiental.

La missió d’aquest sistema és discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient, i esdevenir així un instrument eficaç a l’hora de gestionar, per exemple, els episodis de contaminació alta, o establir zones d’emissions baixes als centres urbans.

En aquest sentit, aquests distintius serviran de base per executar les polítiques i les mesures que les diferents administracions, a escala local i autonòmica, decideixin en el marc de les seves competències en matèria de qualitat de l’aire.

Així mateix, en classificar els vehicles en funció de les emissions que provoquen, el sistema promou els que són propulsats per energies alternatives.

Una eina comuna

Totes tres administracions han treballat conjuntament amb la DGT per definir els criteris que classifiquen els cotxes i les furgonetes i per establir, com a prova pilot, l’emissió i l’enviament de les etiquetes a tota la demarcació de Barcelona.

D’aquesta manera, el mes de març es va materialitzar la primera de les etiquetes adhesives, l’anomenada zero emissions, de color blau, que es va enviar als 3.200 titulars de vehicles elèctrics de l’àrea metropolitana.

Durant el mes de juliol van rebre les etiquetes els 9.700 titulars dels vehicles ECO, en aquest cas, de color blau i verd. Aquest mes culminarà el procés amb la tramesa de les etiquetes identificades com a B —unes 500.000, de color groc— per a vehicles de benzina matriculats a partir del gener del 2000, i de dièsel, a partir del gener del 2006. I les etiquetes C —unes 260.000, de color verd—, per a vehicles de benzina matriculats a partir del 2006, i de dièsel matriculats a partir del 2014.

Els titulars dels vehicles més antics i contaminants no rebran distintius ambientals, de moment.

Cada autoritat amb competències en fiscalitat de l’automòbil, mobilitat i medi ambient podrà decidir en cada moment quins incentius ofereix als vehicles menys contaminants.

Voluntària però efectiva

Tot i que col·locar l’adhesiu és opcional, es recomana fer-ho a la part inferior dreta del vidre frontal del vehicle per permetre’n la visibilitat.

Les administracions amb competències en mobilitat i medi ambient, com és el cas de l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, podran accedir en temps real al registre de vehicles de la DGT mitjançant la matrícula i conèixer la classificació ambiental i el tipus d’etiqueta que correspon a cada vehicle.

La zona de conurbació de Barcelona ha de millorar la qualitat de l’aire pel que fa al contaminant diòxid de nitrogen (NO2) i continuar amb les polítiques de reducció d’emissions de partícules en suspensió.

A l’àrea metropolitana el transport rodat constitueix al voltant de la meitat de les emissions d’aquests contaminants. El percentatge augmenta molt significativament quan s’avaluen els nuclis urbans.

Contra la contaminació

És per aquest motiu que les diferents administracions implicades treballen per fomentar el transvasament modal cap a sistemes més nets i eficients.

L’Ajuntament de Barcelona va crear la Taula contra la Contaminació de l’Aire per tenir un espai transversal que permeti analitzar la situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar i fer-ne el seguiment, així com analitzar l’actuació davant els episodis de contaminació de l’aire.

L’AMB, amb l’acord de 36 municipis, va crear el Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica a fi d’elaborar una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l’aire de la metròpoli. Entre les primeres mesures que desenvolupa aquest nou organisme destaca la creació de zones d’emissions baixes.

Per la seva banda, la Generalitat disposa de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, un òrgan que treballa amb tots els sectors, els agents socials, les institucions i els organismes públics i privats implicats o interessats en la reducció de la contaminació de l’aire d’aquesta àrea.

La Generalitat bonifica els vehicles més nets en els peatges de la seva titularitat, que són gratuïts per als cotxes elèctrics. Ara prepara el decret que exclourà dels descomptes els vehicles dièsel, més contaminants, i que inclourà les motos elèctriques en la gratuïtat. També està avaluant la discriminació dels vehicles que poden circular pels carrils bus-VAO que són competència d’aquesta administració.

Els tres organismes treballen de manera coordinada i els grups de treball s’han organitzat perquè estiguin unificats i donin una resposta conjunta en aquest àmbit.