Noves mesures per reduir la contaminació acústica

Els propers mesos s’implantaran un seguit d’iniciatives per ajudar a disminuir els nivells de soroll a la ciutat com, per exemple, una nova eina per delimitar les zones més tensionades acústicament en horari nocturn.

10/05/2022 09:26 h

Ajuntament de Barcelona

El soroll és el segon factor ambiental amb més impacte en la salut de la població, just per darrere de la contaminació de l’aire. A causa de l’exposició continuada al soroll del trànsit més de 210.000 persones pateixen una afectació emocional, psicològica o social greu i més de 60.000 persones tenen un trastorn greu del son.

El Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030 recull un seguit d’actuacions que s’impulsaran en els propers anys per reduir l’impacte de la contaminació acústica.

Nova eina per delimitar les zones més tensionades acústicament en horari nocturn

El trànsit és la principal font de soroll durant el dia i la nit, que impacta pràcticament en tota la superfície de la ciutat. En algunes zones de la ciutat apareix un altra font de soroll vinculada a l’ús intensiu de l’espai públic

És per aquest motiu que si el Ple d’aquest mes de maig en dona conformitat, es posarà en marxa la creació de les Zones Tensionades Acústicament en Horari Nocturn, un nou instrument que els districtes tindran a la seva disposició per poder trobar plans de reducció de la contaminació acústica adaptats al seu cas concret. 

Les primeres zones que s’estudiaran són les següents:

 • Carrer d’Enric Granados
 • Plaça de George Orwell
 • Carrer de Joaquín Costa
 • Carrer de l’Almirall Churruca
 • Rambla del Poblenou
 • Carrer de Rogent
 • Carrer de l’Allada-Vermell
 • Carrer Nou de la Rambla
 • Plaça d’Osca
 • Triangle Lúdic
 • Algunes places de la Vila de Gràcia

Si aquestes zones superen en 3 decibels els límits permesos de soroll, es podran impulsar mesures de reducció de la contaminació acústica adaptades a cada espai, i els veïns i veïnes podran accedir a ajuts per a la rehabilitació dels seus habitatges, una mesura que ja s’aplica a les zones acústiques de règim especial (ZARE).

D’altra banda, també s’aplicaran altres mesures en tres vies: prevenció, mitigació i protecció. Totes elles s’inclouen en el Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030, que s’impulsarà en els propers anys per reduir l’impacte de la contaminació acústica.

Mesures municipals per reduir el soroll

D’altra banda, també s’aplicaran altres mesures en tres vies: prevenció, mitigació i protecció. Totes elles s’inclouen en el Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030, que s’impulsarà en els propers anys per reduir l’impacte de la contaminació acústica.

Mesures de prevenció

 • Desplegament del Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024, que té per objectiu que el 81,5% dels desplaçaments a la ciutat es facin a peu, en transport públic o en bicicleta. 
 • Pacificació de carrers: continuar amb el desplegament de la mesura “Ciutat 30”, que redueix la velocitat dels vehicles de 50 a 30 km/h.
 • Implementació i desplegament del programa Superilla Barcelona i els eixos verds, que prioritzen els vianants i la mobilitat sostenible.
 • Campanyes de sensibilització de l’impacte acústic, sobretot per a motos i ciclomotors. 
 • Reducció dels nivells acústics de les actuacions de càrrega i descàrrega.
 • Implementació a l’estiu d’un sistema pilot de radars acústics per detectar vehicles infractors dels nivells de soroll.
 • Incorporació de criteris acústics als serveis urbans i de limitadors acústics als concerts al carrer per assegurar un nivell màxim de so.
 • Seguiment i avaluació de les zones acústiques de règim especial (ZARE), zones on els nivells de soroll són elevats sobretot en horari nocturn.
 • Campanyes de sensibilització per fer compatibles les activitats lúdiques amb el descans dels veïns i veïnes.
 • Més control i reducció de l’impacte acústic de les obres per monitorar-ne els nivells acústics i limitar l’horari de les activitats sorolloses.
 • Compatibilització de les activitats esportives i extraescolars a les tardes i els caps de setmana amb el descans dels veïns i veïnes.

Mesures de mitigació

 • Construcció de murs, pantalles i túnels en projectes urbans, en punts on altres mesures poden resultar menys efectives. 
 • Pavimentació amb asfalt sonoreductor
 • Zones d’especial protecció de la qualitat acústica, per exemple, part de la muntanya de Montjuïc o Can Caralleu.
 • Preservar les zones urbanes tranquil·les.

Mesures de protecció

 • Programa “Protegim les escoles”, per pacificar els entorns dels centres escolars, reduir la velocitat i allunyar el trànsit dels accessos i llocs de pas exteriors. 
 • Ajudes per incrementar l’aïllament als edificis residencials.
 • Mesures d’aïllament per obtenir el certificat de primera ocupació dels habitatges.
 • Incorporació de criteris acústics als plans urbanístics.
 • Noves eines de sensibilització del soroll a la ciutat per poder facilitar informació a la ciutadania dels nivells acústics i fer-la partícip del seguiment. 

“De nit, respect”

Un any més es posarà en marxa la campanya de convivència per garantir el descans dels veïns i veïnes. Del 3 de juny al 25 de setembre s’impulsarà la campanya de comunicació “De nit, respect” i un total de 48 informadors desplegats per tots els districtes conscienciaran sobre la necessitat de reduir el soroll a les zones de la ciutat amb més concentració d’activitat i de persones. A l’Eixample, s’actuarà al carrer d’Enric Granados.

Més informació