Noves subvencions per a la protecció i defensa dels animals

La convocatòria d’aquestes ajudes s’adreça a associacions sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives per a la protecció i la defensa dels animals, i se suma a la subvenció específica, de 160.000 euros, per a les entitats que gestionen i controlen les colònies de gats.

25/03/2021 10:47 h

Ajuntament de Barcelona

Poden sol·licitar la subvenció les entitats que desenvolupin programes, projectes i activitats de protecció i defensa dels animals de la ciutat. Cada entitat pot demanar els ajuts per a un màxim de tres iniciatives que es duguin a terme durant el 2021. Aquesta convocatòria s’afegeix a la línia de subvencions específiques per al control i la gestió de la població de les colònies de gats de Barcelona.

Els criteris que es tindran en compte són els següents:

  • difusió del món animal i la protecció de la biodiversitat
  • promoció de l’adopció d’animals i la tinença responsable
  • incorporació de la perspectiva de gènere
  • beneficis ambientals i socials, indicadors de seguiment del projecte, etc.

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), prevista per a la setmana vinent.

El 2020 aquesta línia de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, amb la mateixa dotació que aquest any, 50.000 euros, va donar suport a 27 projectes de diferents entitats.

 

Notícies relacionades