Noves subvencions per lluitar contra la feminització de la pobresa

Es destinen 450.000 euros a 46 projectes que treballen per reduir la pobresa i la precarietat laboral de les dones, i que actuen especialment en àmbits com l’ocupació i la inserció laboral, i l’empoderament i la participació de les dones. També actuen en àmbits com la salut, l’habitatge, la formació o les cures.

21/01/2021 12:42 h

Ajuntament de Barcelona

Les iniciatives es dirigeixen majoritàriament a dones que es troben en situació de precarietat, sense llar o que tenen diversitat funcional o problemes de salut i a dones migrades, d’ètnia gitana, víctimes de violència o treballadores de la llar i les cures.

Tots els projectes comparteixen objectius amb l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024, un pla que inclou un ampli conjunt de mesures en pro de la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat, la dignificació dels sectors laborals més feminitzats i la lluita contra les desigualtats de gènere en el mercat formal, així com la promoció de les condicions socials bàsiques, l’empoderament i la participació sociopolítica de les dones més vulnerabilitzades.

Entre els criteris de selecció de projectes hi ha la innovació de les propostes i la relació amb la precarietat i la pobresa femenina provocades per la crisi de la covid-19, que ha tingut un impacte més gran en les dones atès que el seu punt de partida ja era més vulnerable abans de la pandèmia.

Els projectes rebran un percentatge del cost total de l’activitat objecte de la subvenció, amb un import màxim de 25.000 euros, i s’hauran de dur a terme abans de finals d’agost del 2021.