Oberta la convocatòria del concurs de cobertes verdes

Els objectius de la implantació de les cobertes verdes són aconseguir una ciutat més verda, més sostenible, més habitable i saludable per a la ciutadania.

26/07/2017 10:10 h

Ecologia Urbana

L’Ajuntament  de Barcelona posa en marxa el concurs de cobertes verdes, una iniciativa per aconseguir 10 nous terrats verds  i difondre els seus beneficis, tant per a la ciutat com per als edificis a on se situïn.

El regidor d’Arquitectura, Paisatge i Patrimoni, Daniel Mòdol, ha declarat que “el verd ha d’ocupar tants espais com sigui possible a la ciutat. Als espais convencionals hi vàrem afegir les mitgeres, ara és el moment de les cobertes”.

Les cobertes verdes són uns dels elements claus per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, tal i com s’estableix en les mesures de govern com Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2012-2020 i el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana.

Us espai sostenible amb grans beneficis socials

Una coberta verda pot incloure espais verds, horts urbans d’auto-abastament, espais d’ús social, captació d’aigua de la pluja, i és compatible amb la instal·lació d’energies renovables.

D’aquesta manera s’aporten múltiples beneficis: en les relacions socials, en els efectes sobre el confort tèrmic i la qualitat de l’aire, creant nous espais verds, en el paisatge urbà, afavorint la biodiversitat, en el cicle de l’aigua de la ciutat, en l’estalvi energètic…

En aquest context i per fomentar aquestes actuacions es convoca el concurs per donar impuls a la implantació de cobertes verdes.

Bases del concurs

S’atorgaran subvencions per a l’execució de 10 cobertes verdes a la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatge, però també en d’altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter col·lectiu i social.

Es farà una primera selecció de 50 propostes que comptaran amb una primera ajuda de 1.500€ per a l’elaboració dels treballs tècnics previs. D’aquests 50 projectes, s’escolliran 10 propostes finalistes, que rebran una subvenció de fins al 75% del cost que puguin tenir totes les actuacions i estudis tècnics necessaris (projecte, taxes, impostos…) fins a un límit de 100.000€ per cada coberta.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, impulsa aquest concurs amb el suport del grup de treball “Cobertes Mosaic”, format per organitzacions signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022 (membres de la xarxa Barcelona + Sostenible) que treballen per tirar endavant iniciatives de manera col·laborativa per a fer de Barcelona una ciutat més habitable.

El dilluns 13 de novembre serà la data límit per a la presentació de propostes en la fase de preselecció, on s’escolliran 50 propostes.

Més informació.

Una actuació sostenible a curt termini

En els darrers anys, Barcelona ha adquirit un ferm compromís per aconseguir una ciutat més sostenible.

En aquest camí, es plantegen diferents estratègies per reduir la seva vulnerabilitat davant del canvi climàtic.

Una de les que vol impulsar l’Ajuntament de Barcelona a curt termini és la implantació de cobertes verdes per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania en quatre aspectes: el social, l’econòmic, l’ambiental i el paisatgístic.