Obre al Fort Pienc un centre de dia per a menors immigrants

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha posat en marxa al barri del Fort Pienc el Centre Dar Chabab, un nou equipament per a joves migrants en situació de vulnerabilitat i que viuen al carrer que funcionarà els 365 dies de l'any. El servei treballa a partir de l’acollida, l’acompanyament i la inclusió dels joves.

30/11/2017 11:20 h

Districte Eixample

El centre Dar Chabab (que en àrab significa la Casa dels Joves) vol donar resposta a una situació d’emergència social latent, ja que des de l’estiu, s’ha detectat l’arribada constant cada mes a Catalunya de prop de 200 joves procedents del nord d’Àfrica en situació vulnerable.

Es tracta d’un centre de dia de 360 metres quadrats a peu de carrer amb capacitat per atendre 25 joves de manera simultània i que funciona en horari diürn (de 9 a 21 h) durant els 365 dies de l’any. Compta amb un equip de professionals multidisciplinar (educadors i integradors socials, terapeuta especialitzat, psicòleg, psiquiatre, infermer/a, talleristes, etc) que portarà a terme una atenció personalitzada responent a les necessitats de cada jove, fixant uns objectius i establint un seguiment individualitzat.

Des de Dar Chabab també s’ofereix una atenció mèdica en la prevenció i tractament del consum de substàncies tòxiques i els trastorns de salut mental, que sovint es donen entre els joves a causa de la seva situació de vulnerabilitat i de carrer fruit dels processos migratoris. També es posaran a disposició dels joves migrants serveis bàsics d’alimentació i higiene (dutxes, lavabos i servei de neteja de roba) i un programa d’activitats regular perquè tinguin una relació fluïda amb el veïnatge a través d’accions de voluntariat, d’intercanvi o de banc de temps.

Centre pilot
El projecte té un caràcter pilot perquè hi intervenen tres entitats en una gestió que ha estat encarregada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona (participat per l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència). Les tres entitats que es fan càrrec del servei són Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials, Suara Cooperativa i Garbet Cooperativa d’Inserció.

Fa algunes setmanes es va fer una sessió informativa al Centre Cívic Fort Pienc per explicar al veïnatge el funcionament de l’equipament.