Obres a l’estació de metro de Trinitat Nova

Els treballs permetran augmentar la freqüència de pas de la L4 i la conducció automàtica de la L11 en tot el traçat

08/02/2021 13:05 h

Districte Nou Barris

Aquest mes de febrer han començat les obres a l’estació de metro de Trinitat Nova per modernitzar-la i millorar-ne el servei. Els treballs, que està previst que durin 10 mesos, possibilitaran separar l’operació de la L4 i la L11 i optimitzar els moviments dels trens. Això permetrà, d’una banda, augmentar les freqüències de la L4 en hora punta. I de l’altra, la conducció automàtica de la L11 en tot el traçat.

Actualment, els trens de la L4 i la L11 arriben a Trinitat Nova a la mateixa andana central des de direccions oposades i per vies diferents. Això implica que els trens de la L4 fan el canvi de sentit per davant de l’estació, fet que condiciona la sortida d’un altre tren des de l’estació anterior. Així mateix, l’andana no pot disposar de les portes d’andana que requereix un sistema de conducció automàtica.

Les obres consisteixen principalment en l’execució d’una nova andana adossada a l’existent –com si es perllongués però amb una amplada menor– per a la L11, on es col·locaran portes d’andana. D’aquesta manera, els trens de la L4 podran estacionar a qualsevol de les dues vies, amb la qual cosa un tren podrà sortir abans des de l’estació anterior i la L11 podrà circular en aquest punt també amb conducció automàtica.

Per generar l’espai necessari i la seva connexió amb l’andana actual, es traslladaran algunes instal·lacions i es modificarà la configuració de vies de la cua, de tal manera que es permetin, a més, tots els moviments entre si. Finalment, es formaran també sortides d’emergència des de la nova andana, es renovaran instal·lacions i s’adequarà la senyalització ferroviària a la nova configuració.

L’afectació en superfície d’aquests treballs és mínima, ja que només ha calgut ocupar el solar, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, que hi ha a l’explanada dels carrers Fenals, Aiguablava i Via Favència, i que actualment fa de pàrquing en superfície. L’ocupació del solar permet tenir tots els materials en un sol lloc i accedir més fàcilment als tallers de TMB, la cua de maniobres i l’andana en què s’han de fer les obres.

Etiquetes associades a la notícia