Nova fase d'urbanització de la Marina del Prat Vermell

Ha començat a executar-se el projecte de reurbanització del sector 8 del nou barri de la Marina del Prat Vermell. Les obres duraran un any i s'hi urbanitzaran els nous trams dels carrers de Cal Cisó, de l'Acer i d'Ascó, a més de completar la conversió del carrer dels Motors en avinguda amb dos vials i carril bici. La superfície total a transformar són 17.583 m2, amb un pressupost de 9,7 milions d'euros.

05/03/2020 12:10 h

Mupert

Els carrers de Cal Cisó, de l’Acer i d’Ascó faran 20 metres d’ample, amb una calçada de sis i voreres asimètriques: una de 5,2 m i l’altra de 8,8 m. En aquesta vorera més ampla es farà un parterre longitudinal. D’arbres n’hi haurà als dos costats del carrer: se’n plantaran 149 a tot el sector, a més de trasplantar-ne 57 i conservar-ne un. Seran plàtans, acàcies de tres puntes i del Japó, arbres de l’amor i freixes de fulla gran.

Parterres drenants

A més de la implantació dels serveis d’aigua, gas, mitja i baixa tensió, telecomunicacions, clavegueram, reg, enllumenat i semàfors, s’afegeixen les noves xarxes de fred i calor de barri (Ecoenergies), aigües freàtiques i drenatge sostenible. Tots els elements vegetals i els paviments filtrants previstos formen part del sistema a implantar en aquest nou barri, de drenatge d’aigües pluvials amb infiltració al subsòl. L’aigua de pluja que cau a les voreres és conduïda als parterres, on s’emmagatzema i gestiona abans de filtrar-la al terreny. En canvi, l’aigua caiguda a les calçades es desestima, ja que es considera massa bruta, i és conduïda cap al sistema de col·lectors unitaris.

El carrer dels Motors esdevindrà una avinguda des del carrer de la Metal·lúrgia, en el límit amb el terme municipal de l’Hospitalet, fins passat el passeig de la Zona Franca. Amb aquestes obres es donarà continuïtat a la secció ja construïda al tram anterior, afegint a la calçada antiga (per la banda muntanya) una mitgera de tres metres, una calçada de nou i una vorera de 15 m per on transcorre el carril bici bidireccional.

Etiquetes associades a la notícia