Barcelona Activa posa en marxa RevESStim

Barcelona Activa posa en marxa RevESStim el tèxtil, el Programa d’impuls i enfortiment del sector tèxtil amb perspectiva d’Economia Social i Solidària (ESS). Pretén promocionar el sector tèxtil i de la moda a la ciutat de Barcelona apostant per incorporar els valors vinculats a l’impacte social, ambiental i a models de governança el més transparents i participats possible.

26/09/2019 16:04 h

Ajuntament de Barcelona

El programa RevESStim el tèxtil forma part d’un seguit d’accions de sensibilització i formació que dona resposta a les necessitats detectades en l’Exploració del sector tèxtil amb mirada d’Economia Social i Solidària a Barcelona que es va realitzar durant el 2018. D’octubre a desembre, RevESStim el tèxtil compta amb una formació modular per a iniciatives de l’àmbit del tèxtil que donarà eines a les organitzacions que hi participin per avançar cap a la viabilitat econòmica tot fent especial èmfasi en el reforç de les estratègies de comercialització i màrqueting, els sistemes de gestió financera i d’incorporació de noves tendències pel que fa a l’economia circular i sostenibilitat en l’àmbit del tèxtil.

La formació es divideix en 5 mòduls oberts, independents però complementaris: Comunicació per la comercialització de productes tèxtils; Sostenibilitat i equitat en la producció de la roba; Màrqueting digital i comercialització online; Sostenibilitat econòmica i model de negoci; i finalment, Gestió econòmica i logística. Les dues darreres preveuen dos itineraris, segons si es dirigeixen a iniciatives que acaben de començar o si tenen certa trajectòria. Ja és possible inscriure’s a les formacions mitjançant aquest enllaç. Cada mòdul té una durada de 18 hores i contempla quatre sessions, combinant activitats teoricopràctiques i assessorament personalitzat.

L’exploració del tèxtil de 2018, impulsada per Barcelona Activa, ha detectat una necessitat de formació especialitzada tant per l’especialització tèxtil com l’enfocament i la mirada de l’Economia Social i Solidària. En paral·lel, el perfil de les iniciatives tèxtils analitzades a l’exploració indica que les iniciatives d’ESS que estan protagonitzant la recuperació de l’ofici a Barcelona són projectes, en bona part artesanals, que beuen de l’arrelada cultura tèxtil catalana i que aposten per roba personalitzada i pels productes tèxtils únics i de qualitat. Així doncs, RevESStim el tèxtil pretén arribar a la diferent tipologia de projectes que composen el panorama del tèxtil amb mirada d’Economia Social i Solidària a la ciutat.

Etiquetes associades a la notícia