Pas endavant de la Guàrdia Urbana contra les violències masclistes

La Guàrdia Urbana ha concentrat en el Pla de prevenció, detecció i atenció de les violències masclistes “T’acompanyem” totes les mesures que es duen a terme al cos en aquest àmbit des de fa anys. Aquest pla d’acció, reforçat amb una mesura de govern presentada el desembre del 2020, se centra en un servei específic per prevenir i detectar situacions de risc, millorar l’atenció a les dones i els infants i reforçar la coordinació amb la resta de serveis. L’objectiu és combatre la invisibilitat d’aquest problema, que es tradueix en una dada: un 77% de les dones mortes per violències masclistes el 2021 no havien denunciat mai abans el seu agressor.

16/11/2021 09:30 h

Ajuntament de Barcelona

El pla recull una sèrie de mesures específiques per aprofundir en diferents línies de treball, com intervencions en l’espai o el transport públic, seguretat en esdeveniments i formacions especifiques.

Guia d’indicadors d’alerta: una eina innovadora

S’ha redactat un nou procediment operatiu d’actuació per a les patrulles quan realitzen serveis de possibles casos de violències en l’àmbit de la llar per poder fer visibles aquestes agressions.

La Guia d’indicadors d’alerta és una eina pionera entre els cossos de seguretat que facilita la tasca dels agents a l’hora d’observar indicis d’un possible cas de maltractament en el qual no es tenen prou elements per procedir penalment.

La guia consta de vint punts, que permeten posteriorment la confecció de diligències informatives. En cas que es descarti la possibilitat d’una situació de violència masclista però es pugui acreditar que es tracta d’un entorn vulnerable, es comunica aquesta situació als Serveis Socials.

La guia té en compte:

  • Antecedents de violència
  • Manifestacions dels veïns
  • Aspecte i actitud de la presumpta persona agressora
  • Aspecte de l’habitatge
  • En el cas de presència de menors: possibles evidències de seqüeles de lesions i falta d’higiene severa, entre d’altres.
  • Aspecte i actitud de la víctima: seqüeles de lesions, discurs contradictori dels fets, desvaloració d’ella mateixa i actitud d’alerta o submissió, entre d’altres.

Un referent a cada districte

S’ha creat la figura de l’agent referent de violències masclistes a cada un dels districtes de la ciutat, que analitza els incidents que han gestionat els agents gràcies a la guia d’indicadors i fan un seguiment dels possibles casos no penals.

Els referents es coordinen amb la resta de serveis especialitzats en matèria de violència masclista: els Mossos d’Esquadra, els Serveis Socials, el SARA, els punts d’informació a les dones, el Servei d’Atenció a Homes i Salut, entre d’altres.

Comissió Permanent de Gestió de Casos de Violència Masclista

La Comissió Permanent de Gestió de Casos de Violència Masclista és un espai de treball on es comparteix informació per incrementar la detecció precoç de la violència i poder evitar fets violents greus planificant estratègies d’intervenció, sempre respectant l’autonomia de les dones.

La integren la Gerència de Prevenció i Seguretat, diferents serveis dependents de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, Serveis Socials, la Direcció de Serveis de Prevenció, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Actualment estan en funcionament les taules de Sant Martí, Horta-Guinardó, Sant Andreu i l’Eixample. Fins al març del 2022 s’implementarà a la resta de districtes. Les comissions han detectat 208 casos de dones amb indicadors de vulnerabilitat, 78 de les quals ja estan vinculades a la xarxa municipal d’atenció a les violències masclistes, i 4 han refusat l’ajuda o l’assessorament dels serveis d’atenció.

Més informació